blog

De overgang

Archief

Een provisieverbod bij complexe producten vanaf 1 januari 2013 is nog geen feit. Formeel is wijziging van de wet nodig; dat voorstel staat voor juli 2012 gepland. Aan de zekerheid van invoering hoeft niemand te twijfelen. De kleine lettertjes van de wet worden wel interessant. Want betekent een verbod op provisiebetalingen door aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars ook een totaalverbod? In dat geval geldt niet alleen voor provisie op nieuwe posten een verbod, maar kan er ook geen provisie op de al lopende polissen meer worden betaald.

Dat kan niet waar zijn, meent het intermediair. Wat zij vroeger aan afsluitprovisie ineens kregen, is stilaan omgebouwd naar uitgestelde, ‘doorlopende’ provisie en ligt contractueel vast. “Flinke jongen die ons dat recht ontneemt”, is de wat naïeve gedachte. Immers, de wetgever kan zo’n flinke jongen zijn!

Tot vorige week repte niemand over de heikele kwestie, wetgever noch toezichthouder, verzekeraar noch intermediair. Het Verbond van Verzekeraars heeft nu een voorstel gedaan: nog drie jaar provisie op lopende inkomensverzekeringen en nog acht op levenproducten. Wetende dat een aov gemiddeld vijf jaar loopt en van alle levenpolissen 40% na negen jaar al is beëindigd en maar één derde het eind van de oorspronkelijke contractsduur van twintig of dertig jaar haalt, geen slecht aanbod.

Het categorisch afwijzen ervan en opeisen van ’t onderste uit de kan, is risicovol. Ten eerste is de wetgever bij machte door alle provisies een streep te zetten. Bovendien kan de toezichthouder er ‘inducementnormen’ op loslaten. Bij woonlastenpolissen werd het effect al zichtbaar: verzekeraars korten de provisies. Die norm maakt tevens dat kantoren niet hoeven te rekenen op uitbetaling ineens van de contante provisiewaarde in december 2012.

Het gevoel van machteloosheid en de daarmee gepaard gaande woede bij tussenpersonen is intussen begrijpelijk. Met ingang van 2010 houden de verzekeraars immers voor enkele honderden miljoenen euro’s in de zak als gevolg van het verbod op bonusprovisies op levensverzekeringen en hypotheken. Per 2012, als ook een bonusverbod bij schadepolissen geldt, wacht de maatschappijen een nieuwe besparing op de uitgaven. En daar zou het vrijvallen van de nog te betalen doorlopende provisies in 2013 dan nog eens bij komen.

Het Verbond zou ervoor moeten ijveren dat deze gelden zichtbaar voordeel opleveren voor consumenten en bedrijven. Immers, “we doen dit uiteindelijk allemaal voor de klant”, oreert directeur Leo de Boer. Zulke daden nemen gelijk een deel van de woede bij het intermediair weg, zeker als zij de maatschappelijke en politieke realiteit onder ogen zien en de overgangstermijnen accepteren.

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel