blog

Achterblijven

Archief

De stap van NN om het eigen label mede te gebruiken voor verkoop via eigen loondienstadviseurs en internet kan in het licht van de geschiedenis als ‘historisch’ worden beschouwd. Anderzijds kan het absoluut niet als een verrassing worden ervaren.

Sinds de lancering in 2007 van Ditzo door ASR (toen nog Fortis) pionieren verzekeraars er op internet, vooral met autoverzekeringen, lustig op los. Allianz kwam met AllSecur, Achmea met InShared, Reaal doet ‘t met Zelf.nl, Aegon gaat ‘Gerust-op-weg’ en Delta Lloyd stootte de neus met iZio en De Nationale maar heeft nog Ohra. AM en Premie.nl toonden aan dat die internetproposities gemiddeld 30% lager zijn geprijsd dan de intermediairpolis.

In al dit internetgeweld was NN (ING) opvallend afwezig. Het concern was er begin deze eeuw, toen als marktleider, nog als de kippen bij met internettussenpersoon Wellowell. Dat werd een afgang. In 2007 zette ING haar Belgische intermediairverzekeraar in de etalage en legde zich daar volledig toe op het bank- en internetkanaal. Een jaar later had ons land moeten volgen met de Postbank Autoverzekering. Het werd weer geen groot succes, zeker niet na de staatssteun aan ING en de daaropvolgende plannen tot splitsing van bank en verzekeraar.

Toch zei de verzekeraar in 2008 nog hardop: “Wij gaan niet rechtstreeks op internet verzekeringen sluiten.” Maar de liefde tussen NN en het intermediair was en is voorbij. De jongste reactie van brancheorganisatie Adfiz getuigt daar weer openlijk van: “NN is het afgelopen decennium te veel een intern gerichte organisatie geweest, die achterbleef in performance, productontwikkeling en prijs”.

Vergelijkbare verwijten kunnen menig assurantiekantoor voor de voeten worden geworpen. Anticiperen op nieuwe media, een ander beloningssysteem, (kosten)efficiency en het maken van (doelgroep)keuzes is nog geen gemeengoed binnen het intermediair. Voor de nodige bewustwording geeft NN meer dan één duwtje in de rug met de stelling: “Provisieloos werken is onherroepelijk”.

Financiële dienstverleners moeten af van het beeld dat ze een verkoopkanaal zijn. Deskundigheid en advies zijn waarden waaraan bestaansrecht is te ontlenen. Persoonlijk contact en gemak helpen, maar het verdwijnen van reisbureaus uit het straatbeeld wijst uit dat die facetten niet zaligmakend zijn. En  talloze onderzoeken tonen aan dat prijs niet van doorslaggevende betekenis is. Het intermediair staat voor de uitdaging z’n waarde duidelijk te maken aan klanten en er een passend en rendabel businessmodel aan te koppelen. Boos worden op marktgedrag van anderen is in dat kader verspilde moeite, een schermutseling in een achterhoedegevecht.

 

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel