blog

Zoeken

Archief

De Consumentenbond is een weinig geliefd instituut onder financiële dienstverleners. Dat komt omdat de belangenclub langjarig op gevoelige plekken heeft geduwd als (afsluit)provisie én kwaliteit en openheid, en dan weer vooral het gebrek daaraan. Hoe terecht vaak de kritiek, populariteit leverde dat niet op.

De ergernis werd versterkt doordat de bond er nimmer in slaagde bruikbare alternatieven aan te dragen. Sterker nog, er loopt nog altijd een rechtszaak tegen het kantoor MultiSafe, dat het bestond om klanten voor het blok te zetten met de invoering van een serviceabonnement.

 

Deze zomer heeft de Consumentenbond kennelijk besloten zich definitief te verwijderen van het intermediair. Vanuit Den Haag zijn 1.400 hypotheekadviseurs aangeschreven voor een onderzoek naar de kosten voor advies en bemiddeling bij hypotheken; van 154 kantoren kwam een ingevuld formulier terug. De bond heeft die respons beoordeeld als ‘slecht’ en besloten er de conclusie aan te verbinden dat "de openheid in de financiële sector over de verdiensten nog ver te zoeken is". Die conclusie moet vooraf al hebben vastgestaan. Toen die niet bleek uit de antwoorden, is zij maar getrokken uit de mate van respons. Een pijnlijk zwaktebod van de Consumentenbond, die zichzelf kennelijk wil rechtvaardigen door een toch al onder vuur liggende beroepsgroep nog eens extra te beschadigen.

 

Voor de hypotheekkantoren was de laatste zomermaand van 2011 toch al geen feest, getuige berichten over het slot op de huizenmarkt. Een opsteker moet komen van de aankondiging dat binnenkort 25 awards de markt oprollen. De organisator van het prijzenfestival is Independer.nl, die consumenten op internet laat zoeken naar een hypotheekadviseur. Mensen kunnen er ook rapportcijfers achterlaten over hun meest recente adviseur. Die nogal manipulatieve oordelen vormen de basis voor het uitreiken van een 'Award Beste Hypotheekkantoor 2011', die in (de Consumentenbond zou zeggen slechts) 25 regio’s zal worden uitgereikt.

 

De nobele ridders uit Hilversum zeggen met de awards te willen "bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het hypotheekadvies". Er is niet veel zoekwerk voor nodig om de ware motieven van Independer te achterhalen: meer exposure voor de eigen site en meer hypotheekadviseurs en consumenten in de 'hypothekenzoekmachine'. Independer appelleert daarmee aan vrij primitieve marketinggevoelens. En het gekke is: die opzet zou nog wel eens kunnen slagen ook. Ik vrees dat minstens 20 van de 25 hypotheekkantoren zo’n bordje met een award maar wat graag op de pui bevestigen. Misschien zou de Consumentenbond zijn naam er ook even onder willen zetten?

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel