blog

Vast

Archief

De Nationale Hypotheek Garantie is ooit in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te stimuleren. Aanvragers die voldoen aan de normen, komen in aanmerking voor een lagere hypotheekrente en hoeven zich geen zorgen te maken over een restschuld, mocht het tot gedwongen verkoop van de woning komen.

Voor leningen tot € 350.000 is nu praktisch elke hypotheek een NHG-lening dankzij de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Die kent namelijk strengere normen dan de NHG zelf en er is geen geldgever die nog buiten het gedragscode-boekje wil gaan. We hebben het over partijen als de Rabobank, ING en ABN Amro, bedrijven die nog niet zo lang geleden zijn beboet omdat ze volgens de AFM te ruime hypotheken hebben verstrekt. Banken die hun eigen gedragscode – toen nog een stuk ruimer dan nu – hebben geschonden.

Maar kennelijk hebben zij het licht gezien, al dan niet geholpen door de kredietcrisis. Die heeft immers  het lucratieve doorverkopen van hypothecaire leningen aan de kapitaalmarkt even niet zo interessant gemaakt. Dan mag bescherming tegen overkreditering best even centraal staan, al is de nieuwe gedragscode natuurlijk wel een geval van afgedwongen zelfregulering. Minister De Jager had namelijk zelf al een wetswijziging paraat die vrijwel exact dezelfde verstrekkingsnormen voorschreef. De banken hebben de kans om alsnog met eigen regels te komen met beide handen aangegrepen. Je kunt tenslotte beter je eigen regels overtreden dan de wet, moeten ze gedacht hebben.

Alleen heeft bijna niemand stilgestaan bij de consequenties: vooral De Jager moet zich nu toch achter de oren krabben. De rijksoverheid fungeert sinds begin dit jaar namelijk voor 100% als achtervang in het geval het Waarborgfonds niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De gemeenten – die 50% voor hun rekening namen – zijn afgehaakt omdat zij de premiestelling en de risico’s niet aanvaardbaar vinden. Nu al is meer dan de helft van alle hypotheken een NHG-lening. Dat aandeel – en daarmee het risico voor het rijk – zal alleen maar groeien. Inperken van de NHG-normen is echter nauwelijks een optie, want de markt moet van het slot. 

Anderzijds zou De Jager hoongelach oogsten als hij omwille van diezelfde markt de hypothekengedragscode niet van toepassing verklaart op NHG-hypotheken. Meer dan de helft van de markt zou zich dan onttrekken aan grotendeels door hemzelf bepleite verstrekkingsregels. Nee, niet alleen de woningmarkt, ook de minister zit tijdelijk een beetje vast.

rvdlaar@kluwer.nl

Reageer op dit artikel