blog

Autoalarm

Archief

Voor de tweede keer in acht maanden tijd heeft DNB publiekelijk z’n zorgen uitgesproken over verzekeraars die actief zijn in de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid. Toezichthouders zijn dat niet gewoon te doen. Wij moeten derhalve aannemen dat het ernst is.

Vreemd, veel signalen wijzen immers op een almaar dalende schadelast. Door een sterk verbeterde verkeersveiligheid klagen schadeherstellers tegenwoordig zelfs hardop over een tekort aan handel. Nee, daar aan de schadekant ligt het probleem niet. Het zijn de verzekeraars zelf, die met kennelijk onverantwoorde premies de concurrentiestrijd met elkaar uitvechten, onder meer op internet.

In de herfst van 2010, nog geen jaar geleden dus, leek dat allemaal geen probleem. “Motorrijtuigenverzekeraars zijn operationeel verlieslatend. Alleen dankzij hun beleggingsopbrengsten behalen zij nog een positief resultaat”, zei DNB toen. De toezichthouder sprak van de minst winstgevende branche binnen de schadesector.

Toch winstgevend dus; en opbrengsten uit beleggingen zijn een normaal onderdeel van het verzekeringsbedrijf. Vanwaar dan de ophef? Het dieptepunt van de zich repeterende ‘varkenscyclus’ was toen al achter de rug. In 2009 gaven de autoverzekeraars bij de WA-dekking op elke euro premie negen cent meer uit aan schades en bedrijfskosten. In 2010 is die ratio verbeterd van 109% naar 102%.

Toch ging de toezichthouder in december 2010 ineens over tot het luiden van de noodklok, door te spreken van “een zorgwekkende situatie”. Bij de solvabiliteitspositie van maatschappijen zet DNB nu opnieuw vraagtekens. Dat zou je in een tijd waarin het vertrouwen in de financiële sector verre van optimaal is, vrij hachelijk kunnen noemen.
Het grote publiek kan nu immers de indruk krijgen met allemaal Ineasjes te maken te hebben. Die internetverzekeraar, die in de zomer van 2010 failliet ging, zou ook wel eens de prikkel tot het paniekvoetbal van DNB kunnen zijn. Het voorkomen van dit bankroet had misschien meer op de weg gelegen, zoals de toezichthouder zich ook nu zou kunnen beperken tot die enkele maatschappij die een onverantwoorde premiestelling koppelt aan geringe solvabiliteit. Die kennis en middelen heeft DNB toch, om zelf de rotte appels uit het mandje te halen zonder de hele mand besmet te verklaren?

 

Of zouden de verzekeraars nog altijd een sterke invloed hebben op het handelen van hun controleur? Lieten zij het autoalarm afgaan? Een betere legitimatie voor branchebrede premieverhogingen is immers niet te bedenken. Met zo’n toezichthouder is kartelwaakhond NMA in elk geval gemuilkorfd.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel