blog

Binnen kijf

Archief

‘Wij zijn in alle opzichten voorstander van een gelijk speelveld; dat staat buiten kijf’. Ferme taal van het Verbond van Verzekeraars, uitgesproken in januari in reactie op een visiedocument van intermediairorganisatie Adfiz over het onderwerp ‘level playing field’. “We zullen er best een stukje naartoe opschuiven”, zegt Verbondvoorzitter Ronald Latenstein in deze editie van AM quasi uit de losse pols.

Uit het interview (zie pagina 8 en verder) wordt dui-delijk dat Latenstein niet veel op heeft met zo’n ‘level playing field’. Ook al weet hij best wat minister Jan-Kees de Jager in zijn ‘provisiebrief’ van
13 april heeft gezegd: “Voor het gelijke speelveld is het van belang dat prijzen van (netto)producten die via adviseurs/bemiddelaars worden gedistribueerd, lager zijn dan prijzen van vergelijkbare producten van banken en direct writers”.

 

Bij het schrijven van die brief had De Jager iets anders voor ogen dan de huidige praktijk bij autoverzekeringen, waar proposities via het intermediair juist 40% dúúrder zijn dan die van de website van de aanbieder zelf (zie AM 10). De minister hoopt dat marktwerking dit probleempje gaat oplossen. Anders zal hij een gelijk speelveld met “nadere maatregelen” afdwingen. Het lijkt er vooralsnog op dat De Jager alvast aan het uitschrijven van die nieuwe regels kan beginnen.

 

De belangrijkste maatregel zal dan “verdergaande kostentransparantie” zijn. Op dat punt heeft het Verbond ook nog wel een duit in het zakje te doen. In aanloop naar een algemeen overleg in de Tweede Kamer komende dinsdag, over de regelgeving rond het provisieverbod, heeft het Verbond enkele Kamerleden nog wat strategische zaken ingefluisterd. Zo wordt er nog maar eens op gehamerd om provisies op schadeverzekeringen toch vooral áctief te laten melden aan alle klanten.

 

Hoe het Verbond dat exact heeft verwoord, is niet bekend. De koepel der verzekeraars wenst de brief aan de volksvertegenwoordigers niet openbaar te maken. Een curieuze opstelling natuurlijk, zeker waar het onderwerp nota bene transparantie betreft. De angstige houding wijkt af van de openheid die het Verbond de afgelopen twee jaar uitventte en staat in schril contrast met het ambitieuze plan ‘VerzekeraarsVernieuwen’. Dat is een indicatie dat het politieke spel serieus op de wagen is. Het Verbond trekt alles uit de kast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij staan een paar zaken buiten kijf. Een gelijk speelveld hoort daar echter zeker niet bij.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel