blog

Autodrop

Archief

Signalen waren er vaker, dat autoverzekeraars onder een andere vlag op internet veel lagere premies vragen voor dezelfde autorisico’s dan dat ze via een assurantiekantoor doen. Proefondervindelijk kun je dat zelf vaststellen. In mijn jongste meting kon ik mijn auto voor 147 euro per maand verzekeren bij Generali, tegen maar 61 van die muntjes bij de scherpste aanbieder: ‘Verzeker-je-auto’.

Bij wie? Verzeker-je-auto! Heldere naam, dat wel, die hoort bij De Nederlanden van Nu. En dat is nu weer een speledingetje van Generali. Ooit begonnen om “ervaring op te doen met internet”, waar dan het door Generali zo geliefkoosde intermediair weer van zou kunnen leren. Opdat wij toch vooral niet gaan denken dat Generali onder een andere ‘nationaliteit’ zijn eigen intermediaire kanaal wegconcurreert.

 

Een verschil in jaarpremie van meer dan duizend euro afdoen als incident kan niet langer, nu AM en Premie.nl honderdduizend (!) premieberekeningen op een rij hebben gezet en daar een gemiddeld beeld uit is ontstaan. Het blijkt dat ASR, dankzij Ditzo voor veel tussenpersonen het symbool van oneer-lijke concurrentie via internet, de verschillen nog relatief klein houdt. Een ASR-polis is op internet (onder de nieuwe naam Crisper) gemiddeld 16% goedkoper dan een ASR-polis via het intermediair.

 

Dit verschil ligt bij Reaal (versus Zelf.nl), Allianz-dochter London (versus Allsecur) en Generali (versus ‘Verzeker-je-auto’) op of boven de 30%. En dat verschil is met de component provisie (gemiddeld zo’n 20%) niet te verklaren. Ook internetlabels moe-ten namelijk kosten maken om op dat internet überhaupt in beeld te komen en/of vergoedingen te betalen aan de vergelijkingssites.

 

Een andere polisvoorwaarde hier en een eigen risicootje daar, zijn evenmin sluitende verklaringen voor de grote verschillen in de tariefstelling. En van betere schadecijfers voor een portefeuille internetklanten is zeker geen sprake. Resteert de optie dat autoverzekeraars in hun honger naar klanten en premie op internet bereid zijn meer marge in te leveren dan via het traditionele intermediair.

 

Toezichthouder DNB lijkt dat niet in de weg te staan, ondanks de brandbrief die in december werd verzonden aan alle autoverzekeraars. De toezicht-houder sprak toen van een zorgwekkende situatie, te lage premies en vrees voor insolvabele verzeke-raars à la Ineas. Sindsdien zijn her en der premies verhoogd en no-claimbeschermers afgeschaft, behalve in de proposities van internetlabels.

 

Klagen en roepen dat het verboden zou moeten worden, zal tussenpersonen weinig soelaas bieden. Zij moeten hun assurantiepraktijk erop aanpassen.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel