blog

Ontploffingsgevaar

Archief

Op het moment dat klant M. de douchekraan opendraait, blijkt er zo’n enorme druk op het water te staan dat de douchekop letterlijk uit elkaar spat. Klant M. schrikt zich een hoedje en verder douchen kan ze wel vergeten. Schade: € 175 voor een nieuwe douchekop. Wanneer klant M. op onderzoek uitgaat, komt ze er achter dat de schade is veroorzaakt door een tijdelijk verhoogde waterdruk in verband met werkzaamheden aan de leidingen in haar appartementencomplex. In de centrale hal hangt een waarschuwingsbriefje van de vereniging van eigenaren. M. heeft dit briefje niet gezien, met alle gevolgen van dien.

Boos over de kapotte douchekop doet M. beklag bij de vereniging. Had er niet even een briefje in alle brievenbussen gedaan kunnen worden? Zo’n papiertje in de gang ziet iedereen toch over het hoofd? Ze stelt de vereniging aansprakelijk en meldt de schade rechtstreeks bij maatschappij I. Nou is het principe van een vereniging van eigenaren dat de eigenaren de vereniging zíjn. Kort gezegd; als klant M. lid is van de vereniging, is ze dus feitelijk verzekeringnemer op de polis. “En je kan jezelf niet aansprakelijk stellen,” aldus de afwijzing.

 

De schadebehandelaar is nog wel zo vriendelijk om klant M. erop te wijzen dat het hier zijns inziens om ‘ontploffing’ gaat – de definitie van een ontploffing is immers volgens Van Dale ‘met een knal uiteenbarsten’ – dus doet de klant er verstandig aan om schade op haar inboedelverzekering te claimen. Ontploffing is daar immers gedekt.

 

Vol goede moed doet klant M. een nieuwe melding. De schadebehandelaar van maatschappij II, waar haar inboedelverzekering is ondergebracht, meent dat er inderdaad sprake is van ontploffing, maar wijst de schade toch af. De douchekop is volgens hem aard- en nagelvast verbonden met het huis en valt derhalve onder de opstal.

 

Zuchtend klopt klant M. uiteindelijk bij ons aan en wij melden de schade bij maatschappij III, de opstalverzekeraar van het appartementencomplex. De schadebehandelaar van de opstal maakt korte metten met de melding. Van ontploffing is, zolang er geen gassen of dampen aan te pas komen, helemaal geen sprake. En of de douchekop onderdeel is van de opstal valt nog te bezien. Echter vanwege de vele onduidelijkheden – en interpretatiekwesties – in deze schade, wordt er coulancehalve toch uitgekeerd.

 

De moraal van dit verhaal: breng alle verzekeringen zoveel mogelijk onder bij dezelfde maatschappij (of tussenpersoon), zodat meldingen direct doorgestuurd kunnen worden. Dan loopt de klant in elk geval minder risico om uiteindelijk zélf te ontploffen.

 

evuijsters@kluwer.nl

Reageer op dit artikel