blog

Prikkelend

Archief

ASR is een innovatieve verzekeraar. Van zo’n opening zullen ze in Utrecht schrikken. De maatschappij krijgt namelijk nog zelden een complimentje. Sterker nog, als grote animator van internetverzekeraar Ditzo en bovendien één van de voortrekkers in de CAR-mars van het Verbond van Verzekeraars, ligt ASR onder het intermediair niet zo lekker meer.

In die context valt de verhoging ‘en bloc’ van de verzekerde bedragen en daarmee de premies voor woonhuisverzekeringen slecht. ASR lijkt de twijfelachtige eer op te strijken als laatste verzekeraar deze clausule toe te passen. Immers, het Verbond heeft als beleidsvoornemen voor 2011 staan de afschaffing van de en-blocclausule ‘oude stijl’, die veel te ruim omschreven, onduidelijk en daarmee een bron van ergernis voor polishouders is.

 

Toch was het ASR dat vorige maand als eerste besloot om kostencompensaties bij woekerpolissen direct aan poliswaarden toe te voegen. Bovendien wordt tussenpersonen die adviesgesprekken gaan houden met gedupeerde klanten € 125 en kwijtschelding van het terugboekrisico in het vooruitzicht gesteld.

 

Deze editie van AM onthult een nieuwe primeur: een vaste vergoeding per schadedossier voor het intermediair. Bedenker is opnieuw ASR. De verklaring is voor de hand liggend: het intermediair neemt ASR veel werk en kosten uit handen. Dat is al sinds 2008 het geval, maar aan die ‘Schaderegeling Select’ koppelt ASR nu ook een financiële ‘tegemoetkoming’. “Een blijk van waardering voor ons intermediair”, zo heet het.

 

Of het intermediair de geste dankbaar in ontvangst moet nemen, moet nog blijken. De prikkelende zet komt middenin de hoog oplopende beloningsdiscussie en de vraag is óf en hoe die daarin een plaats krijgt. In de discussie hameren de verzekeraars, en dus ook ASR, erop dat de beloning voor het intermediair toch vooral een zaak is tussen klant en adviseur/bemiddelaar. Voor efficiencyvergoedingen is geen plaats en bij particuliere schadepolissen wordt provisie oogluikend als beloningsvorm toegestaan, mits die transparant is voor de consument.

 

Het Verbond heeft aan die voorwaarde ook al meerdere keren toegevoegd dat naar een totaalverbod op provisie zal worden gestreefd, als er “creatieve oplossingen” worden bedacht “voor niet-gereguleerde beloningen op schadeverzekeringen om verlies van inkomen bij intermediairs en omzet bij schadeverzekeraars te compenseren”. Mmm, kwaadwillenden zouden de tegemoetkoming per schadedossier van ASR toch niet als zodanig gaan uitleggen?

Reageer op dit artikel