blog

Non gratum

Archief

Een pamflet van iemand die zich Pius Consilium noemt, “de avatar criticus financiële intermediairs”, belooft per definitie boeiende lectuur. Mijn enthousiasme voor het jongste opiniestuk van Pius laat zich verklaren door een parel van een slotzin. “Partijen die niet achter een dergelijke systeem staan, hebben een andere agenda en zouden in de provisiediscussie geen gesprekspartner mogen zijn”. Misschien is Muammar Avatar ook een aardige schuilnaam?

Helaas voor Pius zullen mensen met andere gedachten en belangen hun partijtje mee blijven blazen in de beloningsdiscussie. De krachtig georganiseerde verzekeraars niet in de laatste plaats. Met de entree van de lente zijn er uit die hoek diverse nieuwe geluiden te vernemen.

Na eerdere zinspelingen vanuit het Verbond van Verzekeraars op een totaal provisieverbod, ook bij schadeverzekeringen, hebben ASR en DAS in korte tijd nieuwe beloningsvormen voor hun intermediair geïntroduceerd: de één een ‘fee’ voor werk bij de schadeafwikkeling, de ander voor werk rond incassozaken. En de pensioenverzekeraars Zwitserleven en Generali zijn vervroegd overgegaan tot afschaffing van afsluitprovisies.

 

Een dezer dagen wordt het volmachtbedrijf betrokken in de beloningsdiscussie. Koepel NVGA heeft, samen met het Verbond, onderzoek laten uitvoeren naar geldstromen in het volmachtkanaal. Een gevoelige kwestie, zo blijkt wel uit de gekozen term ‘sensitiviteitstoets’. Kort gezegd gaat dit om beloningsvormen die niet langer passen binnen letter en geest van de wet.

 

Nu bonus een ‘verbum non gratum’ is geworden, om Pius vrij te citeren, ligt als eerste de ‘winstcommissie’ onder vuur. Eerder maakte de Spitzer-affaire de grote assurantiemakelaars duidelijk dat commissies die direct verbonden zijn aan omzet en winst niet direct voortkomen uit klantbelang.

 

Volmachtbedrijven moeten tevens vrezen voor de tekencommissies, zeker de assurantiekantoren die er alleen een huisvolmacht voor eigen gebruik op nahouden. Zij zullen geconfronteerd worden met vragen over de onafhankelijkheid van hun advies en de rechtvaardiging van de extra beloning. Volmachtbedrijven die met een groot apparaat werken voor veel subagenten zullen op dat punt minder onder druk komen. Het omzetbelang dat zij vertegenwoordigen voor verzekeraars is ongetwijfeld een verklaring voor die meer luxe positie. Pius zal ’t niet ontkennen: omzet vertegenwoordigt meer kracht dan een avatar.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel