blog

Sexto

Archief

Het was in het voorjaar van 1999 dat vanuit het intermediair (NVA) een brandbrief verscheen over de dramatische staat waarin de polisadministraties van levens- en pensioenverzekeraars verkeerden. Opmaak van nieuwe polissen en verwerking van mutaties kon zomaar twee tot drie jaar in beslag nemen, gepaard gaand met een hoge foutenmarge. “Het grote publiek moet nu de indruk hebben dat alle levensverzekeraars gebrekkige administraties hebben en kampen met achterstanden”, reageerde het Verbond van Verzekeraars geërgerd, om er een jij-bak aan toe te voegen: “Die tussenpersonen leveren aanvraagformulieren ook niet goed aan.”

De brandbrief was de opmaat voor het jarenlange ‘Performance-onderzoek’ van DAK, NVA en NBVA en een nieuw modewoord: ‘operational excellence’. In 2006, zeven (!) jaar later dus, concludeerde Matthijs Mons van onderzoeksbureau IG&H dat “de administratie van sommige pensioenverzekeraars verschrikkelijk slecht is, met gênant lange doorlooptijden.”

 

Het probleem was zó erg dat marktleider Nationale-Nederlanden aan werkgevers in de metaalsector zelfs ging vragen of ze hun pensioenregeling niet liever ergens anders wilden onderbrengen. Bij de overdracht van diverse contracten (naar MN Services) kwamen weer “ernstige tekortkomingen” aan het licht, zoals het ontbreken van data over in- en uitdiensttreding van werknemers. Het leidde tot Kamervragen en in 2007 ging De Nederlandsche Bank maar eens over tot onderzoek. DNB had “signalen ontvangen over mankementen in de administraties van individuele verzekeraars”. Ook wakker?!

 

De uitkomst van ‘het project Quattro’ in 2008 mocht geen verrassing zijn: “bij pensioenverzekeraars staat tijdige, juiste en volledige administratieve verwerking van gegevenswijzigingen onder sterke druk”. Weer drie jaar later heeft de toezichthouder er ook maar ‘project Quinto’ tegenaan gegooid. En? Pensioenadministraties blijken nog steeds onvoldoende. En het gaat niet om Jansen met één s of twee s’en. Nee, er ontbreken brongegevens waarop pensioenaanspraken moeten worden berekend. Werknemers, werkgevers en pensioenadviseurs moeten dus ernstig twijfelen aan de berekeningen van pensioenverzekeraars op de zogeheten waarheidsmomenten: bij ingang van het pensioen en bij waardeoverdracht.

 

U begrijpt, de toezichthouder grijpt nu keihard in, ahum: “DNB gaat de voortgang bewaken van de ingezette verbeteracties bij verzekeraars”.

 

Vakbond FNV vroeg zich in de afgelopen twaalf jaar al eens hardop af “of DNB wel in staat is tot adequaat toezicht?”. Die vraag moet ‘project Sexto’ maar eens gaan beantwoorden.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel