blog

Belasting

Archief

In 2011 gaat elk huishouden € 25 meer betalen voor z’n pakket schadepolissen. Nee, verzekeraars vergroten niet hun winstmarges, het is ook het intermediair niet dat de provisies omhoog gooit, maar de staat gaat meer assurantiebelasting heffen. Het tarief gaat van 7,5% naar 9,5%. In hun poging € 18 mld aan bezuinigingen en extra inkomsten bij elkaar te harken hebben de aanstaande regeringspartijen VVD en CDA en hun ‘gedooggenoot’ PVV het rapport van de werkgroep Gerritse kennelijk nog eens doorgelezen.

Die gooide dit balletje, op verzoek van het laatste Balkenende-kabinet, dit voorjaar al ’s op. Financiën-minister Jan Kees de Jager stopte dat op Prinsjesdag niet in zijn koffertje. CDA, VVD en PVV doen dat nu wel. Jammer dat ze de kiezer vooraf niet informeerden over een hogere assurantietaks, zoals PvdA en GroenLinks in hun verkiezingsprogramma wél deden. Tot zover de politieke betrouwbaarheid.

 

Achter de voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting schuilt geen andere gedachte dan geld genereren. Het is een armoedig plan. Waarom dan niet over alle verzekeringen belasting geheven? Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Beter is het gelijk door te pakken en een streep te zetten door het in alle opzichten aparte fenomeen assurantiebelasting. Btw is daar een prima alternatief voor, waarbij nog variatie mogelijk is in het hoge en lage tarief.

 

Btw is, zeker voor het intermediair, ook een veel beter alternatief. Immers, politici en overheidsinstanties (de AFM voorop) roepen al jaren dat financiële dienstverleners geen producten moeten verkopen maar klanten moeten adviseren. Een fiscale visie op deze ontwikkeling is echter in geen velden of wegen te bekennen.

 

Sinds de wijziging van de Wabb in 2002 is de fiscale status van intermediaire diensten wazig. Op afsluitprovisie voor schadepolissen rust assurantiebelasting. Op doorlopende provisie zou dit niet het geval moeten zijn; immers, zo zegt de fiscus, “beloning die niet direct is toe te schrijven aan het sluiten van een verzekering” is met btw belast. Mede daarom rekent menig intermediair nu over adviesnota’s standaard btw. Maar bij verzekeringen die zijn vrijgesteld van assurantiebelasting is dat niet correct: daar rust geen belasting op, ook geen btw.

 

Kortom, veel gedoe en geen visie. Verzekeringen en diensten van het intermediair moeten btw-plichtig worden. Dat schept duidelijkheid en een meer volwassen positie in het zakelijk verkeer. Nu kunnen bedrijfsklanten te betalen assurantiebelasting nergens mee verrekenen, zoals intermediairbedrijven dat niet kunnen met door hen te betalen btw. Het kan veel leuker en gemakkelijker. Daarmee zouden Jan Kees en de zijnen op alle fronten meer scoren, dan met een procentje meer of minder.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel