blog

Barricade

Archief

De maand oktober maakte de voorbije twee jaar zijn faam waar. Bomen werden ruw gestript, niet in de laatste plaats in de financiële wereld. De kredietcrisis bereikte in 2008 in ons land in oktober zijn dieptepunt met de nationalisatie van bankverzekeraar Fortis. In 2009 was daar het faillissement van DSB Bank. Gekoppeld aan de gelijktijdige ophef over Afab bracht mij dat een jaar geleden op deze plek tot een prognose: “De laatste blaadjes vallen uit de provisieboom: het omvallen is nabij. Daarvoor hoeven we misschien niet eens op oktober 2010 te wachten.”

Hoewel het FD deze maand kopte ‘De Jager verbiedt provisies’, is het zover (nog) niet gekomen. Maar de voornaamste brancheorganisatie voor intermediairs heeft al wel voor een verbod op provisies (bij financieel advies) gepleit en dat is overgenomen door de minister van Financiën.

 

Voor de commissie WFD/WFT reden op te roepen tot een demonstratie in Den Haag. Dat deden assurantietussenpersonen maar één keer eerder in de geschiedenis: in 1982 tegen verzekeringsplannen van postbedrijf PTT. Afgaande op de stemmen op AM Web zijn dit keer duizend tussenpersonen bereid “de barricaden op te gaan”. Duidt die woordkeus op een blokkade van snelweg A12? Dan zou de herfst van 2010 alsnog historisch maken.

 

Het vorig jaar ontstane collectief van kleine assurantietussenpersonen wekt sympathie op; dat heb ik nu eenmaal met underdogs. Toch moet de commissie WFD/WFT beseffen een verloren strijd te strijden. Hardop roepen ‘pertinent’ tegen elk verbod op provisie te zijn, gaat de politieke opinie niet wijzigen. Politici voelen zich meer aangesproken door stellingen van bijvoorbeeld Fred de Jong, die deze week promoveerde op een onderzoek naar het marktfalen bij tussenpersonen. Een jaar geleden, toen hij nog in dienst was van branchevereniging NVA, noemde De Jong het provisiestelsel al eens “een bedrijfseconomisch raadsel”. Zijn verwondering betreft het feit het intermediair niet of nauwelijks z’n eigen prijs bepaalt en het blijkbaar prima vindt dat banken en verzekeraars, niet zelden directe concurrenten, ook de broodheer zijn. Beloning in de vorm van provisie is niet direct gerelateerd aan de inspanningen en evenmin aan de kwaliteit van de dienstverlening. “Als verklaring noem ik dat het provisiesysteem profijtelijk is”, aldus De Jong.

 

Het mogelijk verdwijnen van een profijtelijk systeem kan natuurlijk reden zijn tot demonstreren. Veel sympathie zal het in den lande niet gaan opleveren. Sterker, de kans is aanwezig dat media de combinatie provisie, tussenpersoon en verzet dusdanig presenteren, dat de demonstranten met hun actie feitelijk het provisieverbod bekrachtigen.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel