blog

Register

Archief

De afgelopen weken heeft Adfiz bij enkele gelegenheden laten weten “een visie te ontwikkelen op de positie en de rol van financiële dienstverleners”. Die visie was er vast en zeker al; het zal dus om een herziening van die visie gaan. Nog deze maand gaan wij daar meer over horen.

Eén van de ideeën die uit de denksessies zijn ontsproten, is een personenregister voor alle Nederlanders die (mét inbegrip van klantcontact) bemiddelen of adviseren in financiële zaken. Nieuw is dit idee niet. Uitgerekend de Consumentenbond, niet bepaald de natuurlijke vriend van de bedrijfstak, riep er begin deze eeuw al om. Namens exameninstituut SEFD is Legal & General-directeur Arno Dolders er eveneens een warm pleitbezorger van geweest “Het zou niet mogen kunnen dat de feitelijk leider van een kantoor een diploma heeft en vervolgens honderd analfabeten de straat opstuurt die net het woord spaarloon hebben geleerd”, zei hij ooit. En de afgelopen jaren blies DSI (de afkorting staat tegenwoordig voor Deskundigheid, Screening en Integriteit) de discussie nieuw leven in. “Een financieel adviseur die het belang hiervan niet inziet, zal het nooit gaan inzien”, vindt directeur Dick Vis zelfs.

 

Gedachten aan de administratieve lasten die met de uitvoering van dit idee gemoeid zijn, stemmen niet vrolijk. In de praktijk is nu al zichtbaar hoeveel moeite de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft om het register voor financiële dienstverleners actueel en zuiver te houden. En dat telt slechts 9.400 bedrijven. Een register voor alle medewerkers met klantcontact, ook die bij banken en direct writers, zal al gauw 30.000 tot 40.000 namen gaan tellen.

 

En welke gegevens moeten aan die namen worden gekoppeld? Alleen de gevolgde opleidingen? Als het aan DSI ligt ook een verklaring van goed gedrag, een eigen integriteitsverklaring en referenties van de laatste vijf jaar. Een nieuwe verhoging van administratieve lasten en kosten lijkt aanstaande. Adfiz wilde er om die reden tot voor kort ook niet aan.

 

Die houding is dus veranderd. Adfiz zegt, ingegeven door haar leden, ernaar te streven “dat klanten zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de dienstverlening van het bedrijf”. Is dit een vooraankondiging van een herziene visie op provisie? Vindt Adfiz dat het voor klanten helder moet zijn welke diensten worden geleverd, tegen welke prijs? Komende maand laat Adfiz het ons weten.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel