blog

Krachttraining

Archief

De gemiddelde levensverwachting in de steentijd zou 19 jaar hebben bedragen. De dienstdoende actuarissen in de tijd van het Romeinse rijk schijnen op een moyenne van 22 te zijn uitgekomen. In de eeuwen daarna middelde die levenskans op 25 jaar, wat een eeuw geleden al was opgelopen tot 44 jaar. Ondanks twee wereldoorlogen klokte men in 1950 zo’n 70 jaren, terwijl de doorsnee levenskans van kinderen die dit jaar zijn geboren al rond de 80 jaar uitkomt. Dat zal 86 of 87 jaar worden voor kinderen die in 2060 worden geboren, voorspellen de actuarissen van nu. Er zijn echter wetenschappers die beweren dat een gemiddelde levensduur van 130 tot 140 jaar in het verschiet ligt. Laten we er vanuit gaan dat dit voor ons stervelingen goed nieuws is.

Instellingen die zich verplichten tot het doen van levenslange pensioen- of lijfrente-uitkeringen, zijn niet enthousiast. Vooral pensioenfondsbestuurders is de schrik om het hart geslagen. Levensverzekeraars zijn wat minder nerveus. Immers, zij kunnen de pijn met overlijdensrisicopolissen verzachten en hanteren vaak al een leeftijdscorrectie: de actuarieel berekende levensverwachting wordt – al dan niet met een wijsvinger in de lucht – een paar jaartjes opgehoogd.

 

Toch zullen de jongste sterftecijfers van het Actuarieel Genootschap hun uitwerking niet missen. “Het effect is materieel”, zegt bijvoorbeeld de directie van SNS Reaal. Dat betekent zoiets als dat het tientallen miljoenen euro’s of meer gaat kosten.

 

Anderzijds kunnen de steeds florissanter ogende levenskansen een jonge verzekeraar als Paerel Leven – gestart in 2007 – niet werkelijk hebben verrast. Desondanks heeft de maatschappij het verkooploket (tijdelijk) moeten sluiten. Toezichthouder DNB wist daarvan, maar Paerel wil benadrukken toch vooral zelf tot die conclusie te zijn gekomen.

 

Voor nadere uitleg over de redenen en vooruitzichten is spoorslags een woordvoerder ingehuurd. Los van diens verleden bij Wagner & Partners en Gelink Advies, nou niet direct de ultieme aanbevelers, heeft hij mogen roepen dat Paerel een gezonde bedrijfsvoering heeft, dat het economische klimaat guur is, dat Paerel tijdelijk de groei consolideert (!?!) en, als uitsmijter, dat “Paerel zich voor de toekomst wapent met een krachttrainingsprogramma”. Het is alsof we Klaas Wilting horen roepen dat het zo goed gaat met DSB Bank en dat er alleen een korte internetstoring is.

Zo te zien snakt Paerel niet alleen om financiële redenen naar een nieuwe aandeelhouder. Naarmate die langer wegblijft, neemt de sterftekans toe.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel