blog

Beetje raar, na 31 jaar

Archief

Zoals elke andere beroepsgroep bestaat de journalistiek uit een bont gezelschap individuen. Denkbeelden, principes en handelwijzen kunnen sterk verschillen. Eén van de uitgangspunten die ík graag hanteer, is dat de journalist zelf niet zo erg ter zake doet, maar dat het vooral gaat om het nieuws dat hij of zij brengt. Desondanks wil ik op deze plaats toch eens stilstaan bij een journalist zelf; uitzonderingen bevestigen nu eenmaal elke regel.

Deze week verliet Richard Vroom de redactie van AssurantieMagazine. Hij was erbij toen AM voor het eerst verscheen, in januari 1979. Op zijn eerste werkdag stond onder meer een persbijeenkomst op het programma van de Commissie Overleg Schadeverzekering. Omdat de term mededingingsautoriteit toen nog niet de kolommen van de Dikke van Dale had gehaald, trachtten branchecoryfeeën als Piet van Steensel en Jaap van Rijn binnen dit verband de markt naar hun inzicht te ordenen. De vakpers werd gezien als een van de instrumenten voor de realisatie van bedrijfstakbrede doelen. Het was even wennen dat AM zich niet als zodanig wenste te laten gebruiken.

 

Menigeen bekeek AM met een scheef oog, een houding die in vroeger jaren vooral de gevestigde orde der verzekeraars gewoon was. De wens om wat minder fraaie onderdelen van de bedrijfstak toch vooral niet aan de kaak te stellen, speelde daarin zonder twijfel een rol. De laatste jaren is de scepsis jegens AM vooral te proeven binnen intermediaire kring. Het breed aanwezige wantrouwen in verzekeringsland vertaalt zich steeds vaker in de stelling dat AM schrijft naar de mond van adverteerders.

 

Heeft het zin als ik hier stel dat dit zou indruisen tegen al onze journalistieke principes? Voor hen die hardnekkig geloven in complottheorieën wellicht niet. Maar laat ik het dan vooral zeggen om recht te doen aan een 31-jarig dienstverband van Richard bij AM’s uitgever Kluwer (voorheen Samsom). Zijn onafhankelijke houding, zijn oog en respect voor de diverse kanten van een zaak en zijn onophoudelijke drang naar nieuws hebben een enorme bijdrage geleverd aan het instituut AM: een bedrijfstakbreed gekend en hoog gewaardeerd nieuwsmedium. De redactie van AM is hem daar zeer erkentelijk voor. En vanaf deze plek beloven de achterblijvende redactieleden plechtig zijn nalatenschap niet te zullen verkwanselen.

 

Richard, het ga je goed!

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel