blog

Stop

Archief

‘NVA, NBVA en Verbond van Verzekeraars werken samen aan toekomstvisie intermediaire kolom’. Dat bericht stuurden de belangrijkste koepels in de verzekeringsbedrijfstak eind 2007 uit. Een half jaar later volgde een door hen gezamenlijk betaald onderzoek van SEO.

Toen dat instituut bonusprovisies ‘onrein’ verklaarde, ageerden vertegenwoordigers vanuit het intermediair fel. De verzekeraars toonden zich vervolgens sluw. Na de ophef over de woekerpolissen kon de beschuldigende vinger handig richting de assurantietussenpersoon. Die werd publiekelijk neergezet als chanterende geldwolf. Het verwijt terug (“huichelaars!”) deerde de verzekeraars weinig.

 

Door de onenigheid tussen de voorheen zo innige ‘partners in business' zou je bijna vergeten dat de SEO-onderzoekers in 2008 al vaststelden dat het eindpunt ligt bij CAR: “dat beloningsmodel geeft de consument een centrale, beslissende rol.” Met die vaststelling leek óók het intermediair te kunnen leven. “Dit sluit aan bij plannen om te komen tot een cliëntencontract, waarbij de afspraken tussen de adviseur en de klant worden vastgelegd”, zei Rob Groenemeijer (toen NBVA, nu Fidin).

 

Anno 2010 schreeuwt menig intermediair moord en brand over het model. Want ja, het einde van het provisiesysteem dreigt. Aandoenlijk wordt gewezen op de betaalbaarheid van financieel advies voor de lagere klassen. Volgens Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis gaat het zelfs om ‘een masterplan van grote verzekeraars om de premiestroom te sturen’. “Driekwart van de huidige 9.000 intermediairs zal een reclamebord van Aegon of NN aan de pui gaan hangen”, zegt hij, om uit te drukken dat van het onafhankelijk intermediair weinig zal overblijven en er vooral gebonden agenten resteren. Wie moeten zich nu eigenlijk generen voor deze prognose: verzekeraars of tussenpersonen? Als Bobs voorspelling waarheid wordt, wordt in elk geval duidelijk waar 75% van de tussenpersonen nou eigenlijk staat. Wel zo helder voor de klant en in die zin een verbetering ten opzichte van nu.

 

Bovendien is op de zaligverklaring van het provisiesysteem het een en ander af te dingen. Bij provisie hoort veeleer een term als productverkoop dan dienstverlening. En heeft het intermediair geen bezwaar als de autopremies en dus ook de provisies met 30% zijn gedaald of als zorgverzekeraars hun provisies met 30% terugschroeven? Wordt sindsdien soms 30% minder inspanning geleverd? En is het wenselijk dat verzekeraar NN nu bepaalt wat een maximumprovisie is? Laat de financieel adviseur zich dat gewoon aanleunen?

 

Het intermediair moet zijn inkomstenmodel nu toch echt eens zelf gaan afstemmen op zijn opdrachtgevers, consumenten en bedrijven. Die bepalen namelijk het bestaansrecht van de beroepsgroep. Stop dus de actie stopcar.nu!

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel