blog

Rottig Rotje

Archief

Soms krijg ik zomaar een column in de schoot geworpen. Neem nou het schadeaangifteformulier dat ik gisteren van klant B ontving. Te mooi om te laten liggen. Om te beginnen stond er – in blokletters – bovenaan het formulier: ‘Sterfgeval!’ geschreven. Dat vond ik nogal vreemd. Klant B. had mij namelijk telefonisch nergens van op de hoogte gesteld. En sterfgevallen worden meestal niet schriftelijk gemeld. Bovendien betrof het hier een schadeaangifteformulier voor de inboedelverzekering.

Toen ik beter keek, zag ik dat vóór het woord 'sterfgeval' nóg iets was gekrabbeld. In piepkleine letters stond er: "Late melding van brandschade in verband met sterfgeval". Aha, er was dus schadetechnisch geen sprake van een dode, maar van brand.

Ik was een stapje verder nu en ging op zoek naar de oorzaak van de brand (handgeschreven schadeformulieren zijn ware beproevingen, elke zin heeft een andere codesleutel). Halverwege het formulier vond ik de volgende omschrijving: "Een rotje ontplofte in mijn zak; ik merkte het toen mijn jas in de brand stond." Kijk, dáár kan een tussenpersoon wat mee. Oorzaak en gevolg in één zin; dat zie je niet vaak. Dat de klant er overigens nog niet helemaal zeker van was dat ik de situatie goed zou interpreteren, bleek uit de toegevoegde omschrijving: "De veroorzaker is dus het rotje, de schade is mijn jas."

 

Even overwoog ik om het rotje aansprakelijk te stellen maar uiteindelijk zag ik daar vanaf. Rotjes werken vaak niet goed mee, is mijn ervaring. Ze hebben een kort lontje en ontploffen bij het minste of geringste. Claimen op de inboedelverzekering van de klant dus. Brand buiten de woning is gedekt, in principe tegen nieuwwaarde. Hartstikke simpel en snel te regelen.

Ik was al begonnen met het invullen van het online meldingsformulier toen ik tegen een praktisch probleem aanliep. De schadedatum was niet ingevuld. Ik keek de papieren door opzoek naar iets wat ik over het hoofd had gezien. Ik vond geen datum, maar wél een aanwijzing. Bij de vraag 'Waarmee was u bezig toen de schade werd veroorzaakt' had klant B ingevuld: " Met elkaar gelukkig nieuwjaar wensen".Snel completeerde ik het meldingsformulier: 'Schadedatum:  januari 2010'. Tevreden drukte ik op 'verzenden'. Zo, zaak afgehandeld. Nu nog deze column versturen.

 

evuijsters@kluwer.nl

Reageer op dit artikel