blog

Realiteit

Archief

Albert Heijn is een bedrijf waar Afab-oprichter Maasbert Schouten verlekkerd naar kon kijken. De AH-formule sprak meer serviceproviders in de financiële branche aan: met veel inkoopkracht productleveranciers tot het uiterste dwingen. Door het wegvallen van de bonussen is dat als een fata morgana verdwenen. De verleners van offerte- en administratiediensten krijgen weliswaar hun supermarktmodel. Maar dat wordt er één van prijsconcurrentie op hun eígen schap.

Er zijn voor de bestaande marktpartijen zorgwekkende signalen, en die behelzen meer dan de ingezakte hypotheekmarkt. In de zomer constateerde Bureau D&O dat bij diverse serviceproviders meer dan de helft van de aangesloten kantoren serieus een vertrek overwoog. Met de entree (via Profint) van vastgoedbedrijf Homburg – gesteund door de gefortuneerde John Fentener van Vlissingen – krijgt de slag om de tussenpersoon een nieuwe impuls.

 

Een relevante ontwikkeling schuilt voorts in de productontwikkeling. Zo lanceert ASR een levensverzekering met geautomatiseerde verwerking van aanvragen en een product zonder provisie. Het is een praktische uitvoering van het nieuwe beleid van Jos Baeten, zoals hij dat in zijn nieuwjaarsboodschap nog maar eens herhaalde: het krediet van de financiële sector is op en dat dwingt tot nieuwe businessmodellen.

 

Dat thema was, nogal logisch, ook een onderwerp in de nieuwjaarstoespraak van Klaverblad-directeur Richard van der Hart. Hij neemt niet meer dan de werkelijkheid waar, als hij stelt dat assurantieadviseurs zich steeds vaker door hun klanten laten betalen en dat die adviseurs zich meer en meer áchter hun klanten opstellen in plaats van tússen de verzekeraar en de klant. Hij werpt reële toekomstvragen op. Waarom moet een assurantieadviseur een rekening-courant hebben met een verzekeringsmaatschappij, als hij geen provisie ontvangt en alle betalingen van premies en schades rechtstreeks tussen klant en maatschappij lopen? Wat is de zin van een samenwerkingsovereenkomst, als de adviseur alleen het belang van de klant dient en niet die van de verzekeraar?

 

De lonkende transitie van wederverkoper tot adviseur en daarmee gepaard gaande vrijheid van handelen spreekt niet iedere tussenpersoon aan. Integendeel, menigeen schurkt nog maar wat graag tegen de verzekeraars aan. Maar als die er blijk van geven de realiteit onder ogen te zien, roept een enkeling zelfs op tot een boycot van bijvoorbeeld ASR of Klaverblad. Tussenpersonen die dat serieus overwegen kunnen misschien beter overgaan tot een boycot van álles wat met financieel advies te maken heeft.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel