blog

Handen wassen

Archief

De reputatie van de financiële dienstverlening ligt zodanig onder vuur, dat verbetering van de kwaliteit bij steeds meer mensen hoog in het vaandel staat. Als dat doel op termijn wordt gerealiseerd, dan is dat de huidige crisis meer dan waard. Maar de wijze waarop dit doel wordt nagestreefd, bevreemdt zo nu en dan.

Zo deelt toezichthouder AFM een boete uit aan World of Credit voor opzichtig kwaliteitsarm werk. Het kredietbedrijf behoudt echter zijn vergunning. Zo’n licentie ontbrak juist bij Fred Coenders. Toch mocht de Haarlemse tussenpersoon vorig jaar ongeveer 1% van de productie van Monuta voor zijn rekening nemen en daarvoor bijna € 150.000 provisie ontvangen; vergunning of niet.

 

Huis & Hypotheek Leeuwarden draagt weliswaar een keurmerk, maar wordt door de AFM vanwege tekortkomingen in het advies beboet. De Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening zegt dat zij dezelfde verbeterpunten heeft geconstateerd en het keurmerk voorwaardelijk te hebben verlengd. Dat is aan consumenten lastig uit te leggen. Een kwaliteitsstempel is breekbaar: half goed is niet goed genoeg.

 

Het geven van stempels gebeurt door ‘ kwaliteitsdeskundigen’ . Die huurt Ron van Kesteren, directeur van de keurmerkstichting, in bij een commercieel bedrijf. En daar is hij zelf óók directeur van. Van Kesteren moet toch beseffen dat die (schijn van) belangenverstrengeling geen keurmerkstempel verdient?

 

Desalniettemin hecht Nationale-Nederlanden waarde aan het keurmerk. Een vergunning van de AFM volstaat eigenlijk niet langer, vindt de verzekeraar. Met ons samenwerkende assurantiekantoren zouden het Keurmerk Financiële Dienstverlening moeten hebben, vindt NN, die aan die mening consequenties zou kunnen verbinden. De verzekeraar had bijvoorbeeld € 9,9 mln kunnen investeren om al zijn 4.500 tussenpersonen zo’n € 2.200 kostend keurmerktraject te laten doorlopen. Om vervolgens aan iedereen die dan onvoldoende kwaliteit blijkt te hebben, uitgifte van NN-polissen te staken! Maar NN komt niet verder dan een niets verplichtende korting op de keurmerkprijs.

 

Veel minder slap is de keuze van Akkermans & Partners. De ruim honderd aangesloten kantoren moeten verklaren geen verzekeringen te hebben geadviseerd die kwalificeren als woekerpolis en geen bovenmatige provisies te hebben geïncasseerd. Wie de ‘woekerpolisverklaring’ niet ondertekent, zal het merk niet langer mogen voeren. Krachtig, dat wel, maar met een wat dubieus motief, helaas. We hebben Akkermans & Partners, een pensioenautoriteit toch, nooit zo gehoord over eventuele woekerpolissen of bovenmatige provisies in de pensioenwereld in het algemeen en de eigen kantoren in het bijzonder. Nu omvangrijke klachten van pensioenklanten steeds reëler worden, moeten ineens de handen in onschuld worden gewassen? Heeft de directie soms ook de website Akkermans-leed al geregistreerd?

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel