blog

Nieuw doen

Archief

“De NVA zet zich in voor de belangen van het intermediair. Toonzettingen of formuleringen die strijdig zouden kunnen lijken met deze belangen dienen te worden vermeden.” Met die woorden probeert NVA-voorzitter Bob Veldhuis de commotie te sussen, die is ontstaan na een publicatie van NVA-beleidsmedewerker Fred de Jong in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Het Verzekerings-Archief’. Een knieval voor conservatieve NVA-leden, die de realiteit kennelijk niet onder ogen willen zien. En weinig loyaal in de richting van De Jong, die in het artikel een reeks zinnige dingen zegt.

De Jong noemt het provisiestelsel een bedrijfseconomisch raadsel. Hij geeft wel een historische verklaring door het beeld terug te roepen van de vroegere premiecollectanten. Die zijn zich in de loop der tijd gaan profileren als adviseurs. Maar in de kern bleef menig assurantietussenpersoon een verkoper. Provisie is dan een passende beloning.

 

De Jong verwondert zich er echter terecht over dat banken en verzekeraars, niet zelden ook directe concurrent van het intermediair, de feitelijke broodheren zijn. Dat het intermediair niet zijn eigen prijs bepaalt. Dat de beloning eigenlijk geen verband houdt met de diensten en de kwaliteit daarvan. En dat provisie in financieel opzicht geen prikkel herbergt naast het eigen belang ook dat van de klant optimaal te dienen.

 

Zou het wellicht zo kunnen zijn dat dit systeem zeer profijtelijk is geweest voor de bedrijfstak, zo gooit De Jong een gevoelig balletje op. Het verklaart dat er vanuit de branche zelf amper werk is gemaakt van alternatieven. En die constatering zou zeker de NVA zich mogen aantrekken.

 

Het is uiteindelijk de veelvuldig beklaagde overheid geweest die een streep heeft moeten zetten door bonusprovisies en heeft afgedwongen dat beloningen transparant worden. In combinatie met de ingezakte hypotheek- en levenmarkt zorgt dit ervoor dat in vrijwel ieder assurantiekantoor momenteel serieus wordt nagedacht over het verdienmodel, het assortiment producten en diensten én de klanten die nog wel en niet meer worden bediend.

 

Bij monde van ASR hebben de intermediairverzekeraars al laten weten ervoor te passen om het beheer van portefeuilledelen over te nemen van het intermediair. Maar een ander wapen dan verbaal protest hebben zij niet. Verzekeraars dicteren niet langer. Dat gegeven én de wetenschap dat de beroepsgroep sterk professionaliseert, moeten Bob Veldhuis toch aanspreken. Daar had hij beter op kunnen hameren in plaats van afstand te nemen van zijn medewerker Fred de Jong. De NVA-voorzitter krijgt eind deze maand een herkansing, als het eigen Fidin-congres ‘Nieuw denken, nieuw doen’ als motto heeft.

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel