blog

Slavernij

Archief

De man van ‘de VOC-mentaliteit’ had er ruim 1.700 woorden voor nodig. Om de verzekeraars, verenigd in het Verbond, op het hart te drukken dat herstel van vertrouwen noodzakelijk is. Immers, zo weet Jan Peter Balkenende, “wantrouwen is duur en ineffectief” in het zakendoen.

Zoals de premier zich een maand eerder op een verkiezingsavond in het stadion van AZ als een fijne gast gedroeg richting gastheer Dirk Scheringa (“Je speelt een geweldige rol in de financiële dienstverlening.We zijn trots op je!) deed hij dat aan de Haagse Bordewijklaan ook. Met herstel van vertrouwen, zo praatte hij zijn gehoor naar de mond, houdt het Verbond van Verzekeraars zich “al jaren intensief” bezig. Nou, al jaren?

 

Aan het slot van zijn redevoering verlegde Balkenende ineens de aandacht. Zonder enige onderbouwing stelt de bewindsman ineens ferm: “Ik denk dat het goed zou zijn als de positie van de tussenpersonen eens grondig onder de loep wordt genomen”. Nou, daar wordt nu juist wel al tien jaar aan gewerkt!

 

In reacties op AM Web tonen tientallen tussenpersonen zich als door een wesp gestoken. De Federatie Fidin sprong daarop in door te zeggen dat de premier niet goed op de hoogte is en zich schuldig maakt aan stigmatisering. De nieuwe belangenclub voor het intermediair Stefa, die wellicht leden aan zich zou kunnen binden door snel en adequaat te reageren, had er wat langer voor nodig om in de pen te klimmen. Na zeven dagen was de ‘stichting ter bevordering van eerlijk financieel advies’ eruit.

 

In een brief aan de premier en de Tweede Kamer vergaloppeerden de ‘Stefanen’ zich echter volledig. Zonder enige schroom werd een parallel getrokken tussen West-Afrikaanse slaven van enkele eeuwen geleden en de assurantietussenpersonen van nu. Nu is herstel van het imago van het intermediair een lastige klus…maar raaskallen over “mensonterende omstandigheden” draagt daar niet bepaald aan bij. Stefa wil de komende jaren drieduizend kantoren aan zich binden om aldus uit te groeien tot ‘een partij van formaat’. Maar als zij niet verder komt dan zulke smakeloze en misplaatste uitingen, dan adviseer ik toch opheffing.

 

Voor ons historische besef: tussen de jaren 1500 en 1850 werden ruim elf miljoen Afrikanen over de Atlantische Oceaan getransporteerd. Een slordige 1,65 miljoen is al op het slavenschip overleden, gemiddeld dus 15%. Die ‘schadestatistiek’ kenden de handelaren ook. Kapiteins werden daarom op hun gage gekort als het sterftecijfer hoger lag dan die 15%. Vervulden zij hun ‘zorgplicht’ wel goed, dan lag een bonus in het verschiet. Verdraaid, hebben de slavernij en de verzekeringsbranche dan toch iets gemeen? 

 

hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel