blog

De pot

Archief

Las ik laatst niet ergens dat zacht toiletpapier meer schade aan het milieu toebrengt dan de brandstof slurpende Hummer? Was het daarom dat ik bij het horen van de kreet ‘Taskforce Opruiming Onderkant’ moest denken aan een of andere actiegroep tegen Popla, Edet of Page? Het idee voor zo’n speciale gevechtseenheid komt echter van Fidin. En het is de federatie van NVA en NBVA ernst, hoor. Samen met de toezichthouders van de AFM wil Fidin ‘foute’ tussenpersonen gaan opruimen. Dat wil zeggen, uit het economische verkeer halen. 

Dat treft, want de AFM kondigt vrijwel gelijktijdig aan het land in te trekken voor een paar bedrijfsbezoekjes. In de uithoeken hoeft men zich nog niet op een Veronica-achtig promotieteam te verheugen: de toezichthouder beperkt zijn trips vooralsnog tot de gewesten Holland en Utrecht. Aldaar worden financiële dienstverleners misschien verblijd met een drie uur durend bezoek.
 
Tijdens de thee zal vooral worden gesproken over de aan- of juist afwezige vakbekwaamheid op het kantoor én over de openheid die richting klanten wordt betracht omtrent provisie. Van de leidsman bij de AFM, Theodor Kockelkoren, weten we dat de toezichthouder het liefst helemaal geen provisie aantreft. Want, zo vindt hij, tussenpersonen die zich op die manier laten belonen “snoepen uit de strooppot van aanbieders”.
 
Uit het interview met Kockelkoren (zie pagina 8 t/m 10) valt af te leiden dat de AFM-bestuurder geen hoge pet op heeft van het intermediair. Marktonderzoek heeft hem geleerd dat maar 30% goed bezig is. Met andere woorden, duizenden financiële adviseurs oefenen hun beroep dus kennelijk met magere tot ronduit slechte kwaliteit uit.
 
Dat het intermediair op zijn beurt geen hoge pet op heeft van de AFM, laat onverlet dat met de visie van deze toezichthouder rekening moet worden gehouden. En zo onzinnig is de kern van zijn kritiek op het provisiestelsel niet. Een verkoper laat zich betalen door de fabrikant, een adviseur zou betaald moeten worden door zíjn opdrachtgever, de klant.
 
Van zo’n situatie zou een zuiverende marktwerking uitgaan. Niet alleen klanten maar ook tussenpersonen zullen daarin keuzes maken. Het karwei van de ‘Taskforce Opruiming Onderkant’ zou er in elk geval een stuk eenvoudiger op worden.
 
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel