blog

Woekertoezicht

Archief

De Autoriteit Financiële Markten heeft in 2008 naar 110 (van de circa 9.400) financieel dienstverleners een onderzoek ingesteld. De toezichthouder trekt gemiddeld 150 kalenderdagen uit voor zo’n inspectie. Kalenderdagen? Zijn dat nou 150 werkdagen of zitten hier de weekenden en paasdagen bij in? Werken de AFM’ers in de avond- en weekenduren door en moeten ze daarom worden meegeteld?

Ach, het doet er eigenlijk niet toe. Die 150 acht ik nogal riant. Nu zal een onderzoek naar de advieskwaliteit van de DSB-organisatie (Wat zijn wij benieuwd naar de uitkomsten!) de nodige capaciteit vergen. Maar constateren dat een 78-jarige Groningse assurantietussenpersoon niet aan alle vereisten voldoet, zal toch geen honderden arbeidsuren in beslag nemen? Hoewel, ’t is wel een eind rijden .
 
Het toezicht op financieel dienstverleners heeft vorig jaar € 17,5 mln gekost. Als rekening voor het langjarig gebrek aan zelfreiniging mag de bedrijfstak het miljoenen vretende toezichtapparaat grotendeels zelf financieren. Dat heet ‘de vervuiler betaalt’. Maar door voor een vergunning zo’n € 1.500 te vragen en jaarlijks nota’s van meer dan € 1.000 rond te sturen, komt de autoriteit in een geweldige geloofwaardigheidscrisis terecht.
 
Het geneuzel over de regelgeving helpt daar niet bij. “De AFM gaat nog nader guidance geven aan de inducementnorm”, raaskalde onlangs iemand vanuit het Amsterdamse hoofdkwartier. Een leefregel waar speciale uitleg voor nodig is, is toch per definitie een gedrocht. Zoals het geheel van regels en toezicht kafkaiaans complex begint te worden.
Zijn de doelstellingen nog wel bekend? Het gaat erom dat aanbieders en tussenpersonen hun klanten kwaliteit bieden en waar voor hun geld. Ze moeten dus ter zake kundig zijn en hun klanten niet misleiden. Dat wordt ook wel zorgplicht genoemd.
 
Misschien moeten we naleving van die zorgplicht gewoon aan de markt overlaten. Weg met BGFO en AFM! Laat gaan! De consument kan met een beroep op de zorgplicht zijn eventueel misgelopen gelijk halen bij een rechtbank. Ik vermoed dat advocaten en rechters nog minder duur zijn dan toezichthouders.
 
’t Zou een gezamenlijke doelstelling voor belangenbehartigers van het intermediair kunnen zijn. Maar ja, gezamenlijk?!? Ook in dit veld kom je tegenwoordig een keur aan afkortingen en stromingen tegen. NBVA, FKO, Fidin, OVFD, Inversam, NVA en het tegengeluid uit Hoevelaken. Het duizelt mij allemaal. Waar gaat dit heen?
 
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel