blog

De geest

Archief

In de zomer van 1999 kon dit tijdschrift voor het eerst iets melden over een nakende Europese richtlijn voor assurantiebemiddeling. Die heeft een voorname rol gespeeld in de komst van onze huidige Wet op het financieel toezicht. Aan de kaders van de WFT wordt via allerlei regels invulling gegeven. Denk aan eisen voor opleidingen en permanente educatie, regels over de beloning, eisen aan de administratieve organisatie van een bedrijf en de informatieverstrekking aan klanten.

Om het geheel wat onoverzichtelijker te maken is er onderscheid gemaakt in eenvoudige, impactvolle en complexe producten. En vanuit Europa is er nog een Mifid-wet voor beleggingsproducten aan toegevoegd. Al die regels zijn inmiddels dermate omvangrijk in aantal, dat je er tureluurs van zou worden. Ze allemaal kennen en toepassen is op zich een diploma waard.
 
Om op naleving van de regels bij zo’n 9.500 financiële dienstverleners toe te zien, is een enorm apparaat uit de grond gestampt. Die AFM stuurt inmiddels jaarnota’s van ruim € 1.200 rond. En dan nog is het toezicht op het verstrekken en inhuren van diploma’s, het werken met of zonder diploma’s en het juist toepassen van bijvoorbeeld de beloningsregels een onmogelijke opgave. Wie gaat dit monster een halt toeroepen?!
 
In essentie is het beoogde doel eigenlijk heel eenvoudig: bedrijven en consumenten willen op financieel terrein hulp van een deskundig persoon. Die dient geen producten te verkopen, maar financieel advies te geven. Aangezien geld nogal leidend is in het economisch handelen, zal de beloning gekoppeld moeten worden aan het advies en niet aan de verkoop.
 
Zover zijn we nog niet. Op dit moment worstelt de bedrijfstak nog met adviesmatchen, provisieharmonisatieregels, BGFO’s en inducementnormen. Het zou je, opnieuw, gaan duizelen voor de ogen. Gelukkig zijn er juristen, die klaarheid kunnen scheppen. Zij hebben de leidinggevenden van enkele pensioenverzekeraars en partijen in de pensioenadvieswereld wijs gemaakt dat pensioenverzekeringen niet onder de WFT vallen. Dat betekent dat hier omzetbonussen nog gewoon kunnen worden uitgekeerd. En als dat kan, dan doe je dat natuurlijk ook! Dat de geest van alle voorgenoemde regels tegen deze handelswijze indruist, deert deze marktpartijen niet. Het is de zoveelste kans op proactief handelen die deze bedrijfstak laat liggen.
 
Generali heeft zo’n kans niet laten liggen. De verzekeraar trekt het voorstel tot compensatie van beleggingspolissen door naar pensioenverzekeringen. Dat verdient lof. Dela doet ook een stap in de goede richting. De uitvaartverzekeraar maakt doorlopende provisiebeloning mogelijk, teneinde “de kwalitatieve adviesrelaties tussen intermediairs en consumenten over een langere periode te stimuleren”. De uitvaartverzekeraars kunnen een stap verder gaan en afsluitprovisie onmogelijk maken. Zo geven verkopers wat eerder de geest.

Reageer op dit artikel