blog

We’re doomed

Archief

Bij het peinzen over een column voor de laatste AM-editie van het jaar 2008 ontkwam ik er niet aan terug te blikken. Die niet te onderdrukken neiging werd versterkt, toen ik het slotcommentaar van 2007 herlas. Daarin stond onder meer deze alinea:

“Met SNS Reaal is de meest daadkrachtige verzekeraar van deze jaargang genoemd. In maart riep de top van het bedrijf “nog zeker één verzekeraar” te zullen overnemen. Met AXA leek die ambitie gerealiseerd, maar de honger bleek nog niet gestild. SNS Reaal kaapt ook Zwitserleven weg voor de neus van de concurrentie. Daarmee staat het concern zeer volwassen op de Hollandse kaart, een prestatie van formaat. Een keerzijde van de medaille is de financiële onderbouwing van de aankopen. Want de Fransen en Zwitsers vangen riante prijzen. Bij economische tegenwind kan het wel eens gebeuren dat SNS Reaal een nog hogere prijs moet betalen: het concern wordt dan zelf een overnameprooi.”
 
Ik geef direct toe: dat vadertje Staat nog geen jaar later € 750 mln in Reaal moest pompen, had ik toen nog niet voorzien. De staatsovername van bankverzekeraar Fortis speelde ‘s nachts wel eens door mijn gedachten, maar durfde ik destijds toch nog niet hardop uit te spreken. En mijn glazen bol liet mij eveneens in het ongewisse over de omvang van de miljardensteun voor ING en Aegon. Het zijn gebeurtenissen die 2008 tot een uiterst markant jaar maken. Ongekend en over enkele decennia zonder twijfel nog steeds memorabel.
 
Hoewel ongekend? Ik hoorde onze minister-president zeggen dat zeer ervaren topmensen uit het bedrijfsleven hem hebben verteld dat zij de economische barometer nog nooit op zo’n lage stand hebben gezien. Ik kreeg er beelden bij van de Schotse raspessimist uit de stoffige televisieserie ‘Daar komen de schutters’. Bij de minste tegenslag roept de man direct: “We’re doomed, we’re doomed!”
 
Geluiden van die strekking zijn er heden ten dage veelvuldig te horen over en zelfs vanuit de intermediaire wereld. Het is dan ook niet niets wat er over deze beroepsgroep heen komt. De kernwoorden zijn al vaker opgesomd: beloning, toezichtseisen en –kosten, (permanente) educatie en tegenvallende inkomsten.
 
Van deze bedrijfstak zijn door buitenstaanders al vele jaren aanzienlijke verbeteringen verlangd. Maar voor aanpassing van de werkwijze is lange tijd geen enkele economische noodzaak geweest. En dan blijft ze meestal uit. Het feit dat de NVA en de NBVA er 25 jaar over hebben gedaan om tot een ‘federatie’ (Fidin) te komen, is daar misschien ook wel een uiting van. De voortgaande daling van de ledentallen zal er niet mee worden gekeerd.
 
Het eerste wapenfeit van Fidin is een verzoek om de regels rond transparantie nog even langer uit te stellen. Ach, inhoudelijk is voor dat verzoek nog best iets te zeggen. Maar ‘uitstel’ kan toch niet de nieuwe boodschap van Fidin zijn?! Veranderingen zijn noodzakelijk geworden. Hopelijk leiden ze tot meer kwaliteit. Voorspellen durf ik dat nog even niet, wensen alvast wel. Op een voorspoedig 2009!
 

Reageer op dit artikel