blog

Hulpeloos vogeltje?

Archief

Vrouwenverzekeringen zijn hot. Speciaal op dames gerichte dienstverleners (Queens, Onna-Onna) schieten binnen de branche als paddenstoelen uit de grond. Zelfs pensioenverzekeraars hebben de vrouw ‘ontdekt’, getuige de ‘pensioenparty’s’ die vriendinnen tegenwoordig via RVS kunnen organiseren. Dit alles vanwege een vermeend gat in de markt, dat aan het licht kwam na flink wat onderzoek. Diverse instanties en bedrijven verdiepten zich de afgelopen maanden in de financiële fantasieën van de vrouw.

Opwindend? Niet echt. De universele conclusie is slechts dat het pensioen van vrouwen slecht geregeld is. Dat zal best. Maar is dat bij mannen anders dan? Op pensioenkijker.nl kunnen we lezen dat het probleem veel breder is. Slechts een kleine groep (M/V) van de maar liefst 80% Nederlanders (M/V) die zegt een goed ouderdomspensioen belangrijk te vinden, geeft aan ook daadwerkelijk te weten hoe hóóg (of laag) het pensioen ís. Daarbij meent 90% van de ondervraagden (M/V) dat het noodzakelijk is op de hoogte van hun pensioen te zijn, terwijl er slechts een handjevol ook daadwerkelijk naar informéért.
Uit een onderzoek (van het Ministerie van SZW) komt vervolgens naar voren dat vrouwen zich minder druk om hun pensioen maken dan mannen. Gemakshalve lijkt hieraan de conclusie te zijn verbonden dat blijkbaar vrouwen hun pensioen minder belangrijk vinden. Maar het zou natuurlijk óók gewoon kunnen betekenen dat ze zich het juist beter geregeld hebben. Kwestie van interpreteren.
Toch hebben de onderzoeken geleid tot een aanbodshype op het gebied van vrouwenpensioen. Een treurige hype, daar de vrouw plotseling lijkt te zijn verworden tot een hulpeloos vogeltje.“Er zijn veel redenen om tóch met je ex in gesprek te blijven. Een hiervan is zijn pensioen”, aldus Vrouwenpensioen.nl (een initiatief van onder andere FNV vrouwenbond).
Ook de recentelijk uitgegeven folder ‘Vrouw en Pensioen’ is geschreven in dermate dociele stijl dat een béétje geëmancipeerde vrouw direct afhaakt. (“Heb je er wel eens aan gedacht welk inkomen er voor jou is als je partner er niet meer is? Dat is goed om te weten!”) Of wat dacht u van het interview in De Telegraaf waarin Marja de Bruijn (van E-quality, een kenniscentrum voor emancipatie, gezin in diversiteit) aangeeft dat vrouwen liever niet nadenken over hun pensioen, vooral doordat pensioenadviseurs vaak mannen zijn: “Die gebruiken vaak moeilijke woorden”. Ik weet niet hoe het met u is, maar daar zakt de broek die ík dacht aan te hebben, toch wel vanaf.

Reageer op dit artikel