blog

Optimisme

Archief

Om maar met een ongenuanceerde generalisatie te beginnen: Nederlanders vormen tezamen geen bijster vrolijk volkje. Dat plaatje wordt er niet veel beter op als de herfst samenvalt met de dreiging van een economische depressie.

De stemming in en rond de verzekeringsbedrijfstak is negatief. Honderden miljoenen euro’s zijn nodig om te hoge kosten van beleggingsverzekeringen te repareren. Het eens zo trotse Fortis ASR is ineens eigendom van de staat. En zelfs SNS Reaal heeft zijn hand moeten ophouden bij de overheid. Zijn de vissen AXA en Zwitserleven door Sjoerd van Keulen, uitgeroepen tot ‘topman van het jaar 2007’, wellicht toch iets te duur betaald?
 
In intermediaire kringen zijn de geluiden al evenmin opbeurend. Het aantal faillissementen neemt toe. Onzekere tijden breken aan met andere en voor de klant zichtbare beloningsvormen. De administratieve eisen nemen toe en de kosten voor het toezicht van de AFM gaan ongebreideld hard omhoog.
 
Het zelfvertrouwen is danig aangetast door de voortdurende aandacht van media en politiek voor de kwaliteitsarme zaken in deze branche. Die kritieken zijn in de kern vaak terecht. Maar omdat goed nieuws nu eenmaal zelden nieuws is, wordt de beeldvorming wel erg eenzijdig. Oog voor de goede kanten van het verzekeringsbedrijf lijkt er niet te zijn. En dat terwijl miljoenen consumenten door duizenden adviseurs perfect worden begeleid in een wereld waarin zij gemakshalve liever niet verkeren. Terwijl duizenden huishoudens en bedrijven vlekkeloos kunnen blijven draaien, op het moment dat verzekeraars schades voortvarend ter hand nemen en zowel in natura als in geld verhelpen.
 
Waar een beeld heerst van dure gebouwen en hoge provisies, is er ook de realiteit dat ruim tweehonderd schadeverzekeraars jaarlijks bijna _ 40 mld uitkeren aan materiële of fysieke schades. Dat is _ 109 mln per dag. Levensverzekeraars doen daar op dagbasis nog eens _ 66 mln bovenop. Die bedragen zijn op zich niet zo interessant, wel de persoonlijke inspanningen erachter.
 
Waar deze bedrijfstak graag koketteert met verkoopsuccessen en jaarwinsten, is de schadekant van de zaak veelal met grote terughoudendheid omgeven. Alsof het iets is, waarvoor je je zou moeten schamen. Achmea gaf in het voorjaar van 2007 een voorbeeld hoe het anders kan. Het concern klaagde niet toen een storm voor _ 134 mln schade had gezorgd. Nee, “de storm Kyrill gaf ons de mogelijkheid onze excellente scores op het gebied van klanttevredenheid bij claimafhandelingen te bewijzen”, zei Achmea.
 
In een poging de kwaliteit in de bedrijfstak meer zichtbaar te maken, komen er onderscheidingen voor personen en bedrijven die in hun handelen klanten in het bijzonder en de maatschappij als geheel vooruit helpen. Een van de initiatiefnemers achter die zogeheten ‘Gouden Schilden’ is Kluwer, uitgever van onder meer dit tijdschrift. Natuurlijk mag u met de nodige scepsis kennis nemen van deze aanzet tot optimisme. Ook dat past bij onze volksaard.

Reageer op dit artikel