blog

Meldplicht

Archief

Stel je voor, dat de beleidsmakers van het ministerie van Financiën en de toezichthouders van de AFM vrijelijk een kijkje zouden kunnen nemen in de boeken van Fortis, nu de overheid daar de scepter zwaait. Het uitpluizen van de financiële stromen tussen intermediairbedrijven en vooral de levens- en uitvaartverzekeraars van de Fortis-groep, zou een leerzame exercitie zijn. 

In de praktijk kan dat niet. En dus moet de Autoriteit Financiële Markten zich behelpen met een brochure. Die werd vorige week verspreid onder branchegenoten, teneinde hun te wijzen op hun plicht om misstanden te melden. Die plicht geldt voor iedere aanbieder of intermediair die financiële producten aan de man brengt via (onder)bemiddelaars. Als die bemiddelaars WFT-regels met voeten treden en daardoor consumenten duperen, wenst de AFM daarvan een melding te krijgen. Anders is de stille getuige zélf in overtreding. De oproep van de toezichthouder is voer voor discussies over de correctheid van klikken en de daarmee gepaard gaande anonimiteit.
 
De meldplicht geldt niet voor bemiddelaars over hun ‘bovenbemiddelaars’ of verzekeraars, noch voor managers of medewerkers over hun eigen werkgever. Reacties op de recente lawine aan failliete tussenpersonen laten zien dat zo’n meldplicht het overwegen waard is. Bijten in de hand die je voedt, is namelijk tegennatuurlijk. Maar op het moment dat de curator een ontslagbrief op de deurmat heeft laten vallen, blijken werknemers ineens maar al te goed te weten wat er jarenlang misging.
 
De meldplicht roept overigens vragen op over de juridische bevoegdheden en capaciteiten van de AFM. Het ambtelijke apparaat van de toezichthouder kan de huidige tachtig meldingen per week al niet aan, laat staan als dat een veelvoud wordt. En heeft de AFM wel de juridische middelen om kwaliteitsarme en vooral op eigenbelang gerichte verkopers van de markt te weren? De gang van zaken rond Fortucon, Realis, Liocorno en Evers toont aan van niet. De AFM moet toch welhaast weet hebben gehad van de provisiebeluste ‘adviespraktijken’ aldaar. Het zijn echter geen maatregelen van de toezichthouder maar faillissementen die daaraan een einde hebben gemaakt. En de vraag is voor hoe lang.
 
De kliklijn van de AFM is goed bedoelde symptoombestrijding. De oplossing van het probleem ligt via het verdienmodel meer binnen handbereik. Provisies die louter en alleen afhankelijk zijn van het sluiten van overeenkomsten, blijken namelijk telkens weer de drijfveer achter de ellende. Begin november zet de Tweede Kamer naar verwachting stappen in het beperken van de verkoopprikkels. Als de branche zichzelf niet grondig reinigt, is het wachten op volledige afschaffing van het provisiesysteem.
 
Verzekeraars kunnen daarin het voortouw nemen, bijvoorbeeld de uitvaartverzekeraars. De aanstaande regels rond beloning gaan nu nog aan dit marktsegment voorbij. Het zou een sterk gebaar zijn, als deze marktpartijen zichzelf beperkingen gaan opleggen in de sturing van omzet.

Reageer op dit artikel