blog

Medische misser

Archief

“Journalisten kunnen slecht tegen kritiek”, hoorde ik voormalig journalist Ton Elias onlangs op de radio zeggen. Hij zei dat naar aanleiding van een door hem ingezonden brief en het feit dat het betreffende medium daaruit een enkele passage had weggelaten. Elias kan zelf wel heel goed tegen kritiek. Althans, dat zei hij.

Helaas beschikken niet al zijn klanten over die eigenschap. Elias, ooit woordvoerder van verzekeraar Aegon en tegenwoordig frequent in de publiciteit als VVD-aspirant, behartigt de PR-belangen van diverse bedrijven. VVAA is er daar één van. En de artsenverzekeraar wenst geen kritiek aan te horen.
 
Daar schijnen meer mensen in de medische wereld last van te hebben. Dat is althans een veel gehoorde klacht van slachtoffers van medische fouten. Zij kunnen een lange en slopende strijd om erkenning, excuses, laat staan schadevergoeding tegemoet zien. Zij stuiten vaak op een halsstarrige en niet zelden arrogante houding van medici, medische instellingen én hun verzekeraars.
 
Stichting De Ombudsman presenteerde daar nog niet zo lang geleden (in mei) een rapport over. Daarin werd onder meer geconstateerd dat verzekeraars van medische aansprakelijkheid zich na een aansprakelijkstelling vaak een half jaar of langer stil houden. Daarna volgt in 70% van de gevallen een afwijzing. In ruim 40% van de zaken duurt een daaropvolgende discussie over de aansprakelijkheid meer dan drie jaar. Van eventuele betaling is dan dus nog altijd geen sprake. Wat de ombudsman ook nog opviel, was dat de ‘discussie’ over de aansprakelijkheid langer duurt naarmate de geschatte schade hoger is.
 
Deze zomer werd Herman van Hemsbergen geïnterviewd door een redacteur van dit tijdschrift. Van Hemsbergen geeft leiding aan VVAA en MediRisk, die driekwart van de markt voor medische aansprakelijkheidsverzekeringen in handen hebben. Alleen in Centramed hebben zij een concurrent. Met de wetenschap van het rapport durfde Van Hemsbergen in AM 16 toch te stellen dat zijn bedrijf op het gebied van schade bekend staat als coulant. Dat was eenvoudig verklaarbaar, zei hij, want die coulance is een afspiegeling van de moraliteit van de doelgroep.
 
Slachtoffers van medische fouten en hun belangenbehartigers hebben die stelling als een gotspe ervaren. Eén van hen reageerde met een ingezonden brief richting AM. Fatsoenshalve boden wij VVAA/Medirisk nog de gelegenheid op de inhoud van de brief te reageren. De verzekeraar heeft aan die mogelijkheid van wederhoor een bijzondere uitleg gegeven. Het betreffende letselschadebureau kan voortaan op een gunstiger behandeling van zijn dossiers rekenen. Mits het de brief uit de publiciteit houdt. Daartoe is de schrijver overgehaald de brief in te trekken. Zijn individuele wens hebben wij gerespecteerd.
 
Maar de kritiek zal worden gehoord. Dat de schaderegelingspraktijk van medische aansprakelijkheidsverzekeraars ontluisterend is, was al aangetoond. Nu blijkt dat het gemarchandeer ook op het gebied van de vrijheid van meningsuiting schaamteloos wordt voortgezet. Dat behoort kennelijk ook tot de moraliteit van medici én van een oud-journalist, die gelukkig goed tegen kritiek kan.

Reageer op dit artikel