blog

Vakantielectuur

Archief

Belandt ‘De Vliegeraar’ binnenkort in de koffer? Of wordt ’t een thriller van Grisham? Doet deze sportzomer de hand grijpen naar de laatste editie van ‘Hard gras’? Of verteert u het snelle (lees)voer van Youp ’t best? Om de opties nog wat te verruimen, wijs ik op het rapport ‘Inzicht in belonen’ van onderzoeksbureau SEO. Geen ontspannen vakantielectuur, nee. Maar wel verplichte kost voor elke bedrijfstakgenoot die zijn visie op de toekomst van zijn werk wil ontwikkelen, toetsen en/of bijstellen.

Het is, afgaande op de bevindingen van de onderzoekers, hard nodig. “Want de benodigde cultuuromslag heeft nog niet plaatsgevonden in de sector”, stellen zij. Even daarvoor is dat concreet gemaakt: “Het lijkt erop dat individuele tussenpersonen en verzekeraars lang op elkaar hebben gewacht met het transparanter maken van beloningen. De ‘zin’ om met nieuwe beloningsmodellen te werken, is niet groot. Voor hen gaat het allemaal best goed zo.”
 
Een ander kritiekpunt is dat “de tussenpersoon er over het algemeen nog niet voor heeft gekozen om aan de kant van de consument te staan”. Volgens de SEO-mensen laten tussenpersonen daardoor een kans onbenut om concurrentie tussen aanbieders te stimuleren. Die constatering moet vooral pijn doen bij al die tussenpersonen die steen en been klagen over de soms belabberde administratieve dienstverlening bij verzekeraars. Waarom is dat amper afgestraft in de vorm van stilvallende productiestromen?
 
Nog zo’n pijnlijke voor het intermediaire deel van deze branche is “de realiteit dat veruit de meeste tussenpersonen niet goed weten wat ze precies voor de provisie doen”. Dat zegt meer dan voldoende over het inzicht van klanten hierin!
 
Assurantieondernemers zouden wel eens wat projectmatiger mogen gaan denken. Bijvoorbeeld door uren te schrijven, in kaart te brengen welke activiteit per klant nodig is en daarop hun beloningsmodel te enten. De onderzoekers zijn er wel uit wat de beste beloningsvorm is. “Het ultieme doel is dat aanbieders en tussenpersonen een maximale prikkel hebben om het belang van de consument centraal te stellen.” Betalen voor advies (per uur, product of handeling) is daarbij te prefereren boven het provisiemodel en het abonnementensysteem. Het zal even wennen zijn voor de consument, erkent ook SEO, maar binnen drie jaar (!) moet zo’n omslag te maken zijn.
 
Tegen de zin in van de NVA en NBVA, samen met het Verbond van Verzekeraars de opdrachtgevers voor dit onderzoek, wordt onomwonden gesteld dat bonusprovisies afgeschaft zouden moeten worden. Een tikje voor het spreekwoordelijke papa/mama-kantoor, aangezien die zo’n 2% van hun omzet zullen verliezen. Grote kantoren (meer dan 50 werknemers) gaan echter 14% van hun inkomsten inleveren.
 
Wordt het effect hiervan dat nog meer intermediairbedrijven zich laten financieren door banken en verzekeraars? Dat blijkt namelijk bij een kwart tot een derde van de kantoren het geval te zijn. “Het hoeft geen afhankelijke positie te creëren”, klinkt het geruststellend. Maar toch is het een overdenking waard.
 
Nogmaals, een beetje sudoku is eenvoudiger. Maar het is geen reden dit rapport in deze zomermaanden níet open te slaan.
 
Henri Drost

Reageer op dit artikel