blog

Keerzijde

Archief

In interviews laat hij zich nog wel eens ontvallen, dat hij “al vanaf zijn twaalfde AssurantieMagazine leest”. Daarmee kweekt Maasbert Schouten onherroepelijk sympathie. Daarnaast heb ik bewondering voor deze generatiegenoot.

In interviews laat hij zich nog wel eens ontvallen, dat hij "al vanaf zijn twaalfde AssurantieMagazine leest". Daarmee kweekt Maasbert Schouten onherroepelijk sympathie. Daarnaast heb ik bewondering voor deze generatiegenoot.
De zoon van een bankdirecteur ging als 21-jarige vanuit een Amsterdams zolderkamertje spaarpolissen slijten, om schulden na een mislukt avontuur als optiehandelaar weg te werken. Al snel begon hij zijn eigen Amsterdams Financieel Advies Bureau, inderdaad, afgekort Afab. Jarenlang bracht hij in zijn eentje kredieten aan de man en sliep hij niet zelden op een bankje op kantoor: "Niemand hoefde te merken dat ik in m'n eentje was."
Maasbert Schouten, nu 36 jaar oud, heeft in vijftien jaar tijd een imposant bedrijf opgebouwd. Afab was in 2006 al goed voor 550 personeelsleden, inclusief hypotheken meer dan _ 10 mld omzet en _ 18 mln winst. Dat was inclusief de overnames van Uveco, O&B, Zorgkrediet, FSD en Xtensive. Afgelopen jaar volgden Quarré en PensioenPoint. En we hoeven niet vreemd op te kijken als het duo Hans Wilkes en Guido Witpen over niet al te lange tijd het tot Sterck omgedoopte inkoopbedrijf NIA verkoopt aan Afab.
De grote droom van Schouten is een terugkeer op de effectenbeurs. Maar ditmaal via een beursgang van zijn eigen bedrijf. Hij omringde zich de laatste jaren onder meer om die reden met zwaargewichten als Jaap van Duijn (ex-Robeco) en politiek kopstuk Willem Vermeend.
Maar ook de blinkende medaille van Maasbert Schouten kent een doffe achterkant. Een conflict met voormalig Uveco-directeur John Hampsink – de heren gaan elkaar voor de rechter treffen – brengt die keerzijde in de schijnwerpers. Het blijkt dat bedrijven van Afab de regelgeving rond financiële diensten niet altijd serieus nemen. Adviseurs, of beter verkopers, mogen gerust zonder de benodigde diploma's klanten aan financiële producten helpen. Praktijken die Hampsink zelf in het verleden overigens ook niet vreemd waren. Over boter en het hoofd gesproken!
Maasbert heeft nóg een pijnlijk foutje gemaakt. In een uitgelekte interne e-mail geeft hij blijk van een vooral op provisie gerichte adviespraktijk binnen Uveco. De mail is weer een stuitend voorbeeld van het nog sterk heersende omzetdenken binnen deze bedrijfstak. Menig provisieregeling is dat eveneens. Aanbieders van woonlastenpolissen durven het klaarblijkelijk aan om 60% of zelfs 80% van een premie als provisie uit te keren. Wat een schreeuw om deze bedrijfstak grondig uit te mesten!
De Britten zijn ons al voorgegaan en hebben de urgentie ervan helder gemaakt. Een bemiddelaar krijgt gemiddeld _ 1.600 voor zo'n polis, waar hij _ 30 aan verkoopkosten maakt, toonde de Britse mededingingsautoriteit aan. Die kosten zijn in ons land niet veel meer. Het vinkje staat op de kredietofferte al 'aan'. En onder het motto "ik kijk wel uit voor een aansprakelijkstelling" neemt menigeen dit product gretig mee in zijn advies. Maar is dat ook het beste voor de klant?
En dan is er nog Fortis-topman Jos Baeten. Die riep onlangs, onder meer in dit tijdschrift en op een congres van de NVA, dat provisie als verkoopprikkel heeft afgedaan. Wat klinken die woorden in het licht van de praktijken van Fortis-dochter Interlloyd ineens hol. Maar ja, je kunt als topman niet alles zelf controleren natuurlijk. Dat weet Maasbert Schouten inmiddels ook.
Henri Drost

Reageer op dit artikel