blog

B-niveau

Archief

Uit de verschillende reacties die ik zo nu en dan per mail ontvang, blijkt dat u mijn column waardeert. Dat is fijn om te weten. Naast het feit dat uw mailtjes vermakelijk zijn (niet zelden word ik getrakteerd op heel bijzondere praktijksituaties) is het voor mij voorál interessanter waaróm u De Vuyst graag leest. Is het vanwege de herkenbaarheid, de ergernis (niets zo lekker als een irritante column) of omdat u erom moet lachen? Helaas komt zoiets niet altijd in de reacties tot uiting.

Zelf heb ik hierover wel een idee. Ik denk dat u mijn column leest vanwege het taalniveau. Gemiddeld zit ik op B1 (met een enkele uitschieter richting B2). Oftewel, begrijpelijke taal, makkelijk leesbaar. Gemiddeld zes woorden per zin en 4,45 letters per woord. Dit taalniveau wordt begrepen door zo’n 80% van de bevolking. (Daar valt u per definitie onder anders zou u zo goed als analfabeet zijn. Dan had u dit blad sowieso terzijde geschoven.) Andere artikelen in de vakliteratuur gaan richting C1. Dat leest een stuk minder prettig. Ervaart u dit, dan hoeft u zich daar niet voor te schamen. Niet voor niets wordt C1 slechts begrepen door een selecte 15% van de bevolking.   U vraagt zich misschien af hoe ik aan deze wijsheid kom: van de Autoriteit Financiële Markten. Dat zit zo. De Wet op het Financieel Toezicht stelt dat aanbieders informatie moeten verstrekken die voor iedereen (lees: consumenten) duidelijk is. Gebeurt dit op niveau C1, wat veelal het geval is, dan zijn de aanbieders onderweg dus al 85% van hun lezers kwijtgeraakt. Een kwalijke zaak.
  Daarom heeft de AFM in november 2007 de ‘Leidraad begrijpelijkheid’ opgesteld. Hierin wordt richting gegeven aan de open norm ‘begrijpelijkheid’. In de leidraad geeft de AFM tips en adviezen voor de begrijpelijkheid/duidelijkheid van informatie. Hans Hoogervorst stelt dat deze tips óók voor zijn eigen club van belang zijn. “Zo is een aantal medewerkers naar de cursus ‘Eenvoudig communiceren’ geweest”, aldus de voorzitter. Dat zulks nodig was, lees ik vervolgens in de Inzicht (het relatiemagazine van de AFM) van januari 2008. Hierin geeft Jan Boerboom aan dat een groot aantal van de betrouwbaarheidsformulieren (als onderdeel van de vergunningsaanvraag) niet correct was ingevuld. De verklaring die hij hier vervolgens voor geeft, doet -in het licht van bovenstaand verhaal- dan weer wat vreemd aan. “Dit kwam met name doordat men de vragen niet goed las, althans verkeerd interpreteerde,”aldus Boerboom. Jammer. Daar gáát die hand in eigen boezem. 

Reageer op dit artikel