Wellowell verkijkt zich op assurantie-Pietje Bel

Wellowell verkijkt zich op assurantie-Pietje Bel

Het is bij ‘de oude garde’ bekend dat Hans van Ommen van Lugt Sobbe & Co af en toe graag de rol van Pietje Bel in verzekeringsland mag spelen. Zo reageerde hij onlangs op geheel eigen wijze op de komst van Wellowell, NN’s virtuele assurantiekantoor. Lugt Sobbe lanceerde als tegenhanger www.nottonott.nl, om daarmee het belang van persoonlijk advies in verzekeringen onder de aandacht te kunnen brengen.
Bij Wellowell vonden ze dat niet zo leuk, zeker niet vanwege het introductietekstje op de beginpagina van Nottonott. Wellowell vond het onacceptabel om over één kam te worden geschoren met vergelijkingssites “waarop alleen de prijs bepalend is”.
Op 21 december werd Van Ommen per (fax)brief gesommeerd om de verwijzing op nottonott.nl naar Wellowell met onmiddellijke ingang te verwijderen, dan wel ervoor zorg te dragen “dat de informatie die u over Wellowell vermeldt op uw website correct is”. Als niet integraal aan het gevorderde zou worden voldaan “zullen wij tegen uw onderneming rechtsmaatregelen treffen”.
Hans van Ommen reageerde per kerende fax. Hij liet daarin blijken, dat hij de tekst best wel wilde aanpassen en gaf Wellowell de gelegenheid daarvoor een concept aan te leveren. Inmiddels is de tekst enigszins aangepast, zodanig dat er in juridisch opzicht amper een speld tussen valt te krijgen. Er wordt nu gesteld dat het ‘voornamelijk’ om alledaagse standaardproducten gaat en dat de prijs ‘zeer bepalend’ is.
Wellowell heeft eieren voor haar geld gekozen en snel geleerd, dat je van goeden huize moet komen om Van Ommen in een hoek te dringen.
Blank de klok, zwart de tijd
Vorige maand nam Arend Vermaat afscheid als bestuursvoorzitter van toezichthouder De Verzekeringskamer. Zijn afscheidsfeest in het Apeldoornse Orpheus werd opgeluisterd door de Surinaamse zangeres/cabaretier Jetie Maturain. Jetie, gehuld in een kloffie uit een Amsterdamse volksbuurt, was volgens eigen zeggen bij “schatje” Arend uitgenodigd, omdat zij als consultaante (op z’n Surinaams uit te spreken) is gespecialiseerd in veranderingsmanagement.
‘Taante Jetie’ wilde niet dat haar consult de vooraf opgegeven tijd zou overschrijden – gastheer Arend is namelijk Pietje Precies – en dus vroeg zij aan Eelco Brinkman de actuele tijd. De voorzitter van de raad van toezicht van De Verzekeringskamer bleek echter geen horloge om te hebben. Iets wat ’taante Jetie’ hooglijk verbaasde: “Hoe is het mogelijk, geen horloge om?! U weet toch mijnheer Brinkman, dat God de klok geschapen heeft voor de blanke mens en de tijd gegeven heeft aan de zwarte mens…”
Opgelazerd
Brinkman moest even later zelf het Orpheus-podium beklimmen voor een interview met de nieuwe bestuursvoorzitter van de nieuwe Pensioen- & Verzekeringskamer, voormalig Financiën-ambtenaar Dirk Witteveen. In het interview, volgens Brinkman een laatste sollicitatiegesprek, toonde Witteveen duidelijk zijn eigen wil.
Zo was de voormalig ambtenaar weinig vleiend over het nieuwe logo van de Pensioen- & Verzekeringskamer. “Ik had liever een naam gezien als ‘Toezichtskamer’, met pensioen en verzekering als onderschrift of zo.” Maar goed, Witteveen kon de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de nieuwe naam mooi afschuiven op zijn voorganger Vermaat. Brinkman vroeg zich onderwijl af of zo’n kritische noot op het afscheidsfeestje van Vermaat nou wel nodig was. “Tja, ik sta te boek als eigenwijs”, verdedigde Witteveen zich. “In Den Haag zeiden ze ook tegen mij: Zalm zal wel blij zijn dat je bent opgelazerd.”
Brinkman, terug in zijn rol van afnemer van een sollicatiegesprek: “Nou, nou, dit is niet het taalgebruik wat we van Arend gewend zijn, hoor.”
Zalm: ‘ze vonden mij een verrader’
Minister Zalm is goed te spreken over de ontwikkeling van de verstandhouding tussen hem en het Verbond van Verzekeraars. Zeker in het bestek van het nieuwe belastingstelsel is hij content, zo valt op te maken uit een interview in Welwezen, het relatiemagazine van het Verbond.
Er is een flink robbertje gevochten tussen het Verbond en de minister over dat nieuwe stelsel, maar toen de race gelopen was, heeft het Verbond zich volgens Zalm zelfs chic opgesteld. Dat is weleens anders geweest, zo blijkt uit een terugblik. “De eerste botsing die ik heb gehad speelde zich af rond de deregulering van de wetgeving voor tussenpersonen. Ik kreeg toen een buitengewoon opgewonden delegatie van het bestuur op bezoek. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er – naar ik begreep – geen wetswijziging geweest zonder dat er eerst overeenstemming was bereikt met de branche, zo werd me voorgehouden. Wat ik wilde kon toch zomaar niet? Ik was in hun ogen een ‘verrader van de branche’. Ik vond en vind dat volstrekt abnormaal: de wetgever is er niet om een branche te bedienen, laat staan te beschermen, welke branche dan ook. Wij zijn er voor het algemeen belang. Het kan gebeuren dat de verschillende belangen niet parallel lopen en ook niet bij elkaar te brengen zijn. Welnu, dan kies ik voor het algemeen belang. En dan zijn er conflicterende belangen. Nou ja, het zij dan zo.”
Wat een garantie!
Je krijgt weleens ziektekostenmailings in september, waarbij de potentiële klant de garantie krijgt dat de premie bij de komende jaarwisseling niet verhoogd zal worden. Een beetje typisch was kortgeleden de mailing van NVS. ‘Uw premie blijft gelijk tot 2002!’Wat een prachtige belofte als de mailing is gedateerd op 28 december. Die brief krijg je min of meer op oudejaarsdag binnen. Als je zo’n polis sluit, kan ie dus op z’n vroegst per 1 januari 2001 ingaan. Best wel ruig, zo’n garantie voor twaalf maanden!
£ 1 mln voor Britse bokser
Het Britse hooggerechtshof heeft in een jaren durende rechtszaak een schadevergoeding van £ 1 mln toegekend aan de Britse bokser Michael Watson, die in 1991 tijdens een gevecht om de wereldtitel een dusdanige hersenbeschadiging opliep dat hij verlamd raakte. De Britse boksbond moet voor de schade opdraaien, omdat deze door het Hof verantwoordelijk wordt gesteld voor de verwondingen van de bokser en vanwege het feit dat een snelle aftocht naar het ziekenhuis werd belemmerd doordat er tussen supporters gevechten waren uitgebroken.
Volgens Insurance Day wordt verwacht dat deze uitspraak zal leiden tot een groot aantal nieuwe claims van andere boksers die in de ring ernstig gewond zijn geraakt.
De link tussen ouderenzorg en sex
Pensioenspecialist Reinhardt Schink van Allianz kreeg zijn gehoor bij een seminar over ouderenzorg meteen wakker met de vraag “wat is de overeenkomst tussen ouderenzorg en sex?” Het enige juiste antwoord was volgens hem: “Iedereen spreekt erover, maar slechts weinigen doen het en nog minder doen het goed.” (Bron: Versicherungsmagazin) (5e kolom:) Het wordt zo langzamerhand een welles/nottes-spelletje op internet.