'Medewerkers uit de hele verzekeringsketen zijn welkom bij de kennisactiviteiten van het Verbond'

'Medewerkers uit de hele verzekeringsketen zijn welkom bij de kennisactiviteiten van het Verbond'

Ook in 2024 heeft het Verbond van Verzekeraars een breed en actueel opleidingsaanbod voor wie meer verzekeringskennis wil opdoen. Van de collegereeks Bedrijfsvoering van een verzekeraar tot het intensieve Executive Insurance Program in samenwerking met Nyenrode. Lieke Hoomans, manager Insurance Academy & Innovatie: "Ons aanbod is relevant voor de hele keten van verzekeraars. Van starter tot bestuurder. Van acceptant tot risk officer. En van verzekeraar tot volmacht."

Een snelle blik op alle kennisactiviteiten van de Insurance Academy doet Hoomans beseffen dat er in de afgelopen jaren best wat is veranderd. “In de beginjaren organiseerden we met name bijeenkomsten op locatie voor medewerkers van onze leden. Nu werken we sectorbreed, haken we partners aan en verwelkomen we steeds meer mensen uit de hele waardeketen. Denk onder meer aan overheidsinstanties, consultancy, volmachten en expertisebureaus. Op locatie. En online. Dat maakt ons een open platform waar mensen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen om nog sneller op de actualiteit in te kunnen spelen.”

Lieke Hoomans: "Door samen te leren, gaan we elkaar nog beter begrijpen en kunnen we beter voorsorteren op de toekomst.”
Lieke Hoomans: "Door samen te leren, gaan we elkaar nog beter begrijpen en kunnen we beter voorsorteren op de toekomst.”

En die actualiteit gaat snel. Heel snel. De versnelling van de energietransitie, de noodzaak om te verduurzamen en de opkomst van AI die uitdagende vraagstukken oplevert. Daarin meegaan vergt actuele kennis en een goede vertaling naar de praktijk, zoals het toepassen van duurzaamheids-regelgeving of het verantwoord omgaan met gegevens van klanten.

“De sector moet mee. En wil mee,” stelt Hoomans. “Maar hoe? Hoe blijven we met onze producten en diensten aansluiten bij de behoeften van klanten? Dat kan alleen als medewerkers in de hele keten weten wat er op de verzekeringssector afkomt, zodat ze hun kennis en netwerk actief in kunnen zetten om daarmee onze rol als risicodrager te kunnen blijven vervullen. Van starter tot bestuurder.”

Elkaar beter begrijpen door samen leren

Hoomans: “Die kennis en dat netwerk faciliteren we door webinars, events, opleidingen en trainingen. In 2023 organiseerden we ruim tachtig kennisactiviteiten met in totaal zo'n 12.000 deelnemers. De inhoud ervan bepalen we met beleidsadviseurs en kennis- en opleidingspartners. Die combinatie werkt goed. Onze adviseurs weten wat er in de sector, bij stakeholders en in de politiek speelt. De kennispartners zetten hun expertise in en helpen ons onder meer met het ontwikkelen van frameworks, tools of trend radars. En samen met opleidingspartners zoals Nyenrode en de UvA zoeken we de verdieping van onze verzekeringskennis op. Bij nagenoeg alle opleidingen en trainingen zijn medewerkers uit de hele keten welkom. Graag zelfs. Want door samen te leren, gaan we elkaar nog beter begrijpen en kunnen we beter voorsorteren op de toekomst.”

Bij nagenoeg alle opleidingen en trainingen zijn medewerkers uit de hele keten welkom. Graag zelfs. ”
— Lieke Hoomans

Een goede introductie

Ook voor nieuwkomers in de sector zijn de opleidingen en trainingen van het Verbond relevant. Monique Cornelissen-Beekman startte onlangs als risk officer en adviseur procesmanagement bij Anker Crew Insurance en heeft de online course Basis Verzekeringsrecht gevolgd. “Mijn collega, compliance officer, tipte me over deze course. Ik heb in mijn vorige banen met het recht te maken gehad, maar het verzekeringsrecht is nieuw. De course was daarom nuttig, want in mijn nieuwe baan heb ik veel te maken met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als het om duurzaamheid gaat. Wat verandert er? En welke impact hebben nieuwe wetten op de risico’s van ons bedrijf? Daarbij bereken ik niet alleen interne risico’s, maar ook de risico’s van onze verzekerden, de bemanning van schepen én de risico’s van de gevolmachtigd agenten met wie wij nauw samenwerken.”

Verzekerd van kennis in 2024

Er is een uitgebreid pallet aan opleidingsprogramma’s voor wie meer verzekeringskennis wil opdoen. Zo start in het voorjaar de uitstekend gewaardeerde collegereeks Bedrijfsvoering van een verzekeraar door risicodeskundige René Doff (UvA). Wie zoekt naar specifieke verdieping, kan zich registreren voor de collegereeksen Actualiteiten personenschade of Duiding actuele Kifid-uitspraken. Voor executives en bestuurders is er het Executive Insurance Program of het PE-programma om de sectorkennis up-to-date te houden. Ook verstuurt de Insurance Academy regelmatig nieuwsbrieven, waar inmiddels al zo’n 5.500 medewerkers uit de verzekeringssector zich voor hebben aangemeld. 

Dit artikel is gesponsord door het Verbond van Verzekeraars.