Extra aandacht voor digitale weerbaarheid in VSV is heel welkom

Op 13 juli is de nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) 2023 gepresenteerd door Verbond van Verzekeraars en NVGA. Ten opzichte van de VSV 2021 is er een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende toevoeging is het nieuwe artikel 8.7: "Gevolmachtigde spant zich maximaal in om cyber- en IT-risico's te mitigeren, onder andere door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen."

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkt toegang tot alles wat AM te bieden heeft.
  • Altijd op de hoogte van het belangrijkste nieuws over en voor de verzekeringsbranche.
  • Lees AM op je computer, telefoon of tablet. Waar en wanneer jij wilt.