Nieuwe Wtp: belangrijke gevolgen voor wie zelf pensioen moet opbouwen

Nieuwe Wtp: belangrijke gevolgen voor wie zelf pensioen moet opbouwen

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft belangrijke gevolgen voor ondernemers en werknemers zonder pensioenregeling. Zij kunnen vanaf inwerkingtreding van de wet nog beter een eigen en flexibel pensioen opbouwen.

In 2019 werd het Pensioenakkoord gesloten, waarin werd bepaald dat ons pensioenstelsel moet veranderen. Omdat we steeds ouder worden, moet ons pensioenkapitaal steeds langer mee. Het aantal gepensioneerden wordt steeds groter ten opzichte van het aantal werkenden, waardoor de vorige regeling onbetaalbaar is geworden. Daarom is er een nieuw pensioenstelsel ontworpen en uitgewerkt tot een wet: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet is onlangs goedgekeurd door de Eerste- en Tweede Kamer.

De wet beoogt het pensioen persoonlijker en flexibeler te maken en betere kansen te bieden op een hogere uitkering, voor zowel gepensioneerden als werkenden die opbouwen. Maar ook beter toegankelijk voor iedereen die geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De Wtp zet zich in om zzp'ers, ondernemers en werknemers waar de werkgever geen of een mager pensioen voor opbouwt, te stimuleren zelf premie te gaan storten voor hun pensioen.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen die zelf een pensioen moet opbouwen?

Is iemand ondernemer of in loondienst zonder pensioenregeling? Dan kan hij of zij vanaf inwerkingtreding van de Wtp nog beter een eigen en flexibel pensioen opbouwen. Drie dingen die gaan veranderen in die opbouwfase:

  1. De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag tot een maximum van € 33.747. De premiegrondslag is het deel van het inkomen waarover iemand pensioen mag opbouwen. De premiegrondslag wordt berekend door het bruto-inkomen te verminderen met de AOW-franchise. De AOW-franchise gaat per 2023 van € 13.646 naar € 16.322. Hiermee krijgt een zelfstandige dezelfde pensioenpremie mogelijkheden als deelnemers aan pensioenfondsen.
  2. Is de jaarruimte in eerdere jaren niet of niet volledig gebruikt, dan komen er ook meer mogelijkheden in de reserveringsruimte. De reserveringsruimte wordt fors opgetrokken naar een maximaal bedrag van € 38.000. Dit geldt voor iedereen. Het aantal jaar dat ingehaald mag worden, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat was 7 jaar. Hierdoor kan er veel flexibeler worden opgebouwd. Zo kan een ondernemer de goede jaren gebruiken om gemiste premie in mindere jaren bij te storten.
  3. Ook de leeftijd voor lijfrente-aftrek is aangepast. Deze was beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd werd bereikt. Deze periode is nu met 5 jaar verlengd, tot 5 jaar na de AOW-ingang.

“De Wet toekomst pensioenen trekt mogelijkheden in de 2e en 3e pijler gelijk en dat is een prima zaak. Maar pensioenopbouw blijft een ondergeschoven kindje bij zzp’ers en ondernemers, dus zij moeten goed aan de hand genomen worden bij de mogelijkheden”, zegt Chris Zegers, Hoofd van Evi van Lanschot. “Adviseurs en aanbieders van individueel pensioen oplossingen hebben hier de komende jaren een belangrijke rol te vervullen. Wij zullen er alles aan doen om hier een succes van te maken.” 

Dit artikel is gesponsord door Evi van Lanschot, aanbieder van Evi Pensioenbeleggen.