Duidelijkheid over verkort advies is gebed zonder eind

Verduurzaming is ‘hot’. Niet vreemd met een klimaatdoel om 2,5 miljoen woningen te isoleren voor 2031. Duurzaam wonen wordt de nieuwe standaard. De minister publiceerde onlangs zijn plannen ‘Duurzaam wonen voor iedereen’. Niemand ontkomt daarmee meer aan de nieuwe duurzaamheidsrealiteit.