De ORV-markt is in slaap gesust door het eigen succes

De afgelopen twee maanden heb ik aan veel mensen dezelfde simpele vraag gesteld: is er een probleem op de ORV-markt? Het antwoord luidde geruststellend vaak ‘nee’. Maar in het gesprek dat volgde dreven de problemen meestal als vanzelf naar de oppervlakte.