Dure beroepsfout: Nedasco-medewerker treedt in paniek buiten volmacht

De Goudse wilde als volmachtgever van Nedasco alleen een horecapand verzekeren zodra er een fysieke inspectie had plaatsgevonden. De offerte werd verstuurd en getekend, maar de acceptatiemedewerker plande nooit een inspectie in. Toen het pand enkele maanden later afbrandde, bleek dat de polis nooit was afgegeven en er ook nooit premie was betaald. In paniek maakte de acceptatiemedewerker met terugwerkende kracht een polis op met een voorlopige dekking.