'Overheid moet risico's online zorgverzekeringslabels beter belichten'

Aon vreest dat de afschaffing van de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen consumenten in de armen drijft van veelal goedkopere internetlabels die een uitgeklede dekking bieden. De overheid zou in actie moeten komen om de risico's ervan beter onder de aandacht te brengen, vindt de risicoadviseur.
Delen:

Aon doet de oproep omdat de Eerste Kamer dinsdag stemt over de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering per 2023. Op zoek naar een scherpe prijs zouden consumenten dan vaker uitkomen bij internetlabels van zorgverzekeraars met een  beperktere dekking. “Het risico bestaat dat de vaak jonge en gezonde consumenten die voor deze internetlabels kiezen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van beperkende polisvoorwaarden, risico’s niet altijd goed inschatten of een gezonde financiële buffer missen.”

Zorgverzekeringspecialist Marc van Westerlaak vanAon’s Health Solutions vindt dat er risico’s verbonden zijn aan de internetpolissen. “Het gevaar bestaat dat consumenten zich blind staren op de prijs van een verzekering en kiezen voor een zo laag mogelijke premie, zonder een goede risico-inschatting te maken van hun eigen situatie. Weten consumenten dan nog wanneer zij verzekerd zijn tegen medische kosten en wanneer niet?” Hij maakt zich ook zorgen over jongeren die nog geen financiële buffer hebben om extra kosten op te vangen. “In geval van een goede gezondheid zijn dat geen onoverkomelijke problemen, maar dit zijn wel zaken die financieel pijn doen wanneer het misgaat.”

Overheid en werkgevers

Aon ziet daarom een rol voor de  overheid. Die moet betere voorlichting stimuleren. “Ook van werkgevers is aandacht vereist. Zij kunnen hun werkgeverscollectiviteit zo inrichten dat de aantrekkelijkheid ervan voor medewerkers wordt vergroot en gezondheidsrisico’s worden beperkt. Dat levert tegelijkertijd kostenbesparingen op.” Werkgevers hebben in hun collectieve aanbod vaak beroepsspecifieke dekkingen opgenomen. “Als consumenten door de afschaffing van de korting op de basisverzekering op basis van prijs een keuze maken voor hun zorgverzekeringspakket, dreigen zij daardoor minder goed verzekerd te zijn tegen bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde klachten.”

Behoud collectiviteiten

Van Westerlaak vreest een omgekeerd effect van het afschaffen van de korting op de collectieve basisverzekering: “Consumenten die minder goed verzekerd dreigen te zijn, het ontbreken van financiële buffers en werkgevers die grotere risico’s lopen: deze punten spreken in het voordeel voor behoud van de collectiviteit en zelfs het stimuleren van een grotere deelname door medewerkers. De korting op aanvullende pakketten is nog een extra voordeel van de collectiviteit. Het zou niet verkeerd zijn als werkgevers de voordelen van zorgcollectiviteit nog eens extra goed uitleggen aan hun medewerkers. Wij hopen echter met name dat de overheid zich in gaat zetten op een betere voorlichting rondom eventuele financiële risico’s, zowel richting consumenten als werkgevers.”