Insurance Europa uit zorgen over belastingrichtlijn

Insurance Europa, de Europese verzekerings- en herverzekeringsfederatie, heeft vraagtekens geplaatst bij een nieuwe richtlijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Die richtlijn moet ervoor zorgen dat ondernemingen een eerlijke hoeveelheid belastingen betalen.