Doel pensioencommunicatie is input voor financiële planning

De Wet toekomst pensioenen komt per 2023. Het definitieve (concept)wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Met deze wet wordt pensioen echt persoonlijk, immers: de eigen premie-inleg bepaalt de hoogte van het pensioen. Daarnaast komen er meer keuzemogelijkheden, van doorbeleggen tot de lumpsum van 10 procent.