Faster Forward en Hypotheekbond leveren complete software suite

Faster Forward en Hypotheekbond leveren complete software suite

In Faster Forward Elements, het best beoordeelde administratiesysteem voor het intermediair, worden klantgegevens opgeslagen op een centrale locatie, beschikbaar voor alle medewerkers. Gecombineerd met de innovatieve software van De Nationale Hypotheekbond beschikt het advieskantoor over een complete software suite.

Voor de adviseur biedt de samenwerking tussen Faster Forward en de Nationale Hypotheekbond een verdere tijdsbesparing bij een bredere advisering. De consument is gebaat bij diezelfde snelheid, het gemak en de zekerheid bij complexe financiële producten.
Op dit moment is er een grote vraag naar hypotheken. Dat zorgt voor extra toestroom van hypotheekaanvragen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de zeer lage hypotheekrente. Er komt echter weer een moment dat deze vraag naar hypotheken afzwakt. De focus van de adviseur verschuift dan meer naar de bestaande klanten.

Inspelen op levensgebeurtenissen

Om dit goed in te vullen dient de adviseur in te kunnen spelen op veranderingen in de levenssituatie van de consument, de zogenaamde life events. We denken daarbij o.a. aan verhuizen naar een groter (of kleiner) huis, verbouwen, scheiden of de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Al deze events vragen om aanpassingen van de hypotheek. Maar ook tegen het einde van de rentevaste periode is het nuttig de consument even aandacht te geven.

Hiermee geeft de adviseur proactief aandacht aan de consument. Door de samenwerking tussen Faster Forward en De Nationale Hypotheekbond kan de financieel adviseur hier goed op inspringen. Hij heeft namelijk zijn klanten overzichtelijk in beeld en ontvangt een melding wanneer een contactmoment benodigd is.

André van Nieuwenhuijzen van Faster Forward zegt hierover: “Elements zorgt ervoor dat alle producten en diensten die de financieel adviseur voor de consument verzorgt, op een goede manier worden geadministreerd in één centraal klantdossier. Elk type financieel product heeft hierbij een eigen werkproces die het de adviseur makkelijk maakt om beheer en signalen geautomatiseerd te laten plaatsvinden. Dankzij onze samenwerking worden advies, bemiddeling en beheer nog makkelijker.”

Krachtige combinatie

Het bundelen van de krachten is een logisch gevolg van de grote behoefte uit de markt. Financieel adviseurs willen hypotheekaanvragen efficiënt afhandelen en daarnaast ook bestaande relaties de juiste zorg en aandacht geven. Voor de consumenten met een hypotheek zorgt Elements voor het beheren van de hypotheek en de communicatie. De Nationale Hypotheekbond is de marktleider in het maken van software die financieel adviseurs gebruiken voor het maken van berekeningen en het inzicht bieden in cijfers. Met deze software kan de adviseur bijvoorbeeld berekenen wat de financiële consequenties zijn van de keuzes van de klant.

Door de oplossingen van Faster Forward en Hypotheekbond te combineren, beschikt het intermediair over alles wat hij nodig heeft. Op deze manier worden kansen en bedreigingen zichtbaar binnen de klantenportefeuille en kan optimaal invulling worden gegeven aan actief klantbeheer.

Jeroen Oversteegen van de Nationale Hypotheekbond zegt hierover: “Wij analyseren de data uit Elements en geven op het juiste moment een signaal welke consument benaderd kan worden omdat er een besparing of verbetering is te realiseren op de hypotheek of omdat bijvoorbeeld de waarde van de woning is gestegen. Daarnaast maken we websites, de maximale hypotheekberekening, het hypotheekrente overzicht, de actief beheerscan, en de jaarlijkse uitvraag hoe de klant er financieel voorstaat. Elements zorgt voor de afhandeling, bemiddeling en vastlegging. De nazorgmodule gaat weer via de software van de Nationale Hypotheekbond.”

Nieuwe software continu in ontwikkeling

De afgelopen maanden zijn de nieuwste software-combinaties, Fastlane en UwKluis uitgerold bij de eerste groepen advieskantoren. Allebei de software zijn verbonden met Elements voor een optimale flow voor zowel consument als adviseur.

Klantportaal UwKluis

UwKluis is een modern klantportaal waarin de consument alle benodigde documenten voor zijn hypotheek deelt met zijn adviseur en vice versa, beide via Elements. Ook gedurende de looptijd van een financieel product, wanneer de consument hierin wijzigingen in zijn financiële, werk- en gezinssituatie doorgeeft, worden doorgegeven aan de adviseur. Bovendien krijgt de consument bijvoorbeeld tijdig een bericht over zijn mogelijke besparing door het oversluiten van zijn hypotheek. Het is een passende oplossing voor adviseurs met een langetermijnvisie, waarbij continue communicatie leidt tot loyale klanten.

Software Fastlane

Fastlane Oriëntatie is de nieuwste visuele en cijfermatige software voor hypotheekberekeningen. Fastlane gebruikt de data uit een klantdossier in Elements om inzicht te geven in de maximaal verantwoorde hypotheek per toetsrente en de impact van het naderende pensioen. Hiermee berekent de adviseur snel en eenvoudig de verantwoorde hypotheekhoogte met de daarbij behorende woonlastenverzekeringen. Het resultaat is de ‘Haalbaarheidscheck’. Deze check geeft antwoord op de vragen: ‘Kan ik deze woning kopen?’ en ‘Kan ik hier blijven wonen?’.

Binnenkort is het ook mogelijk om de hypotheekaanvraag vanuit Fastlane naar Elements te sturen. De adviseur regelt dan vervolgens in Elements de hypotheek volledig digitaal via het veilig HDN-netwerk.

Dit artikel is gesponsord door Faster Forward en De Nationale Hypotheekbond.

De AMdag was een groot succes! Lees meer artikelen die zijn verschenen rondom de AMdag in het dossier AMdag2022.