Het jaar van de pensioenwaarheid

De Wet toekomst pensioenen wordt dit jaar aangenomen. Vanaf 2023 wordt dus alles anders. Opgebouwde rechten worden ingevaren en we gaan verder met een flatrate-premie, beschikbare premieregeling dus, voor iedereen. Dat móet!

Er moet adequaat gecompenseerd waar nodig en dit alles moet administratief allemaal vastgelegd en gecommuniceerd. Pensioenfondsen die kiezen voor het solidaire contract moeten keuzes maken over de mate van invullen van deze solidariteit en daarbij dus de belangen van ouderen en jongeren wikken en wegen. Waarbij het indexatiebelang van gepensioneerden hoog op het lijstje moet staan.

Lumpsum-optie voor alle gepensioneerden

De lumpsum-optie gaat vanaf volgend jaar gelden en (bijna) gepensioneerden moeten en kunnen keuzes maken over doorbeleggen en dus de kans op een hoger pensioen of meer zekerheid. Nu de marktrente opkruipt kan langer doorwerken en dus pensioenuitstel een goede optie zijn. Uitstel van pensioen is de beste manier om een beter pensioen te krijgen: meer inkomen, meer pensioenjaren én later pensioen. Dat is zo’n 7 procent per jaar dat extra gewerkt wordt. Twee jaar deeltijd is ook 7 procent dus!

Uit dienst en doorwerken met RVU

Met de krappe arbeidsmarkt en dus keuzemogelijkheden genoeg een prima optie. Uit dienst met een RVU en dan doorwerken – al dan niet als zzp’er – is nóg mooier natuurlijk. Een ‘zak met geld’, inkomen en uitgesteld pensioen. Drie vliegen in één klap. En gelijk een (laatste?) mooie gelegenheid om alles eens goed te beoordelen of het allemaal (administratief) wel klopt.

Minister aan de slag met verpersoonlijking

Daarna kan onze nieuwe pensioenminister verder aan de slag met echte verpersoonlijking: pensioengeld voor gebruik vóór pensioendatum. Van sabbatical, studie-/zorgverlof, tot aankoop eigen woning en starten eigen bedrijf. En of het volledige pensioen nog wel levenslang moet, mag ook wel eens overdacht. Kortom, alle hens aan dek voor professionals in de pensioenbranche. Ik ben er in ieder geval klaar voor!