Hypotheekmarkt draait recordjaar met voor het eerst meer oversluiters dan kopers

Wie dacht dat 2020 een ongeëvenaard jaar zou blijven voor de hypotheekmarkt had het mis. Het aantal afgesloten hypotheken in 2021 lag zelfs 5,1 procent hoger dan in het eerste coronajaar, blijkt uit de jaarcijfers van HDN. Het is voor het eerst sinds HDN de data bijhoudt dat de oversluitmarkt groter is dan de kopersmarkt.
Delen:

In totaal registreerde HDN 562.655 hypotheekaanvragen. Daarvan waren 265.463 bedoeld voor de aanschaf van een woning. Dat zijn er 12,6 procent minder dan vorig jaar. Het aantal over- en bijsluitingen groeide met 28,3 procent tot 297.192.

Van huur naar koop voor happy few

HDN-bestuurder Reinier van der Heijden ziet in zijn cijfers ook de problemen op de woningmarkt terugkomen. De overstap maken van huren naar kopen is steeds meer voor de happy few. Het aantal aanvragen voor een koopwoning van jonge starters daalde zelfs met een kwart. “Het aantal aanvragen van de Doorstromer NHG halveerde zelfs van circa 29.000 in 2020 naar iets meer dan 14.000 het afgelopen jaar”, zegt Van der Heijden.

Concurreren met doorstromers

Nog een veelzeggende statistiek: het percentage starters dat tenminste 50.000 euro eigen geld meenam, steeg van 8 procent tot 29 procent. HDN schrijft dit toe aan het feit dat starters moeten concurreren met doorstromers die de overwaarde van hun eigen woning kunnen inzetten om stevig boven de vraagprijs te kunnen bieden. Ook de berichtgeving dat er mogelijk een einde komt aan de jubelton zou daaraan bijgedragen kunnen hebben.

Alle cijfers van HDN staan hier.