Vuurwerk kost jaarlijks niet 300, maar 140 ogen: Achmea moet reclame intrekken

De Reclame Code Commissie beveelt Achmea een reclame over de maatschappelijke gevolgen van consumentenvuurwerk niet meer uit te zenden. In de spot was een fictief journaal te zien waarin de verzekeraar enkele cijfers over de jaarlijkse nieuwjaarsnacht opsomt. Vuurwerk veroorzaakt 1.200 gewonden, 200 auto’s branden af, en 311 mensen lopen zwaar oogletsel op. Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) maakte daar met succes bezwaar tegen.
Delen:

Volgens HVLV zijn de feiten die Achmea noemt niet correct. 1.200 gewonden waarvan 400 kinderen op de spoedeisende hulp zijn volgens de lobbyclub wel accurate cijfers. Maar ‘gewond’ is wat hen betreft een te zware kwalificatie voor wat volgens hen vaak ‘een pleister op de huisartsenpost’ is. Ook de 200 autobranden die Achmea noemt is geen overdreven aantal. Maar de vuurwerkfans maken bezwaar tegen de suggestie dat die branden samenhangen met het afsteken van legaal vuurwerk.

Ernstig oogletsel

Oogartsen vragen zich al jaren af waarom de maatschappij het accepteert dat er telkens weer vele tientallen ogen verloren gaan aan consumentenvuurwerk. Het Vuurwerkmanifest was een initiatief van het Oogziekenhuis Rotterdam. Achmea, nog steeds de enige verzekeraar die dat manifest ondertekende, meldde in de commercial dat vuurwerk jaarlijks 311 (permanent) beschadigde ogen veroorzaakt.

Dat was tegen het zere been van HVLV. Uit de cijfers die zij zelf overlegden blijkt dat alleen in 2009 meer dan 300 keer oogletsel door vuurwerk werd gerapporteerd. Het werkelijk aantal kapotte ogen bedraagt volgens hen gemiddeld ‘slechts’ 140.

Schadelijke traditie

Achmea sluit de commercial af met de boodschap: “Op elke dag van het jaar zou dit nieuws leiden tot verdriet, nationale verontwaardiging en actie. Alleen op 31 december noemen we het een traditie. Steek geen vuurwerk af, maar ga naar een vuurwerkshow.”

‘Reclame is oneerlijk’

Volgens de verzekeraar moet de reclame het publiek aan het denken zetten over de gevolgen van de tradities in de nieuwjaarsnacht. Maar de Reclame Code Commissie vindt dat die bedoeling niet duidelijk uit de uiting volgt. Dat zou ertoe kunnen leiden dat consumenten ‘een besluit over een transactie nemen – het niet kopen van vuurwerk – die ze anders niet zouden nemen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk […]’, aldus de voorzitter van commissie.

De reclame is overigens al sinds 23 november nergens meer getoond.