Verbond over provisietransparantie: 'Hoekstra heeft vooral oor te luister gelegd bij het intermediair'

Nu de discussie rond actieve provisietransparantie haar climax nadert, dreigt de adviesbranche aan het kortste einde te trekken. Terwijl Adfiz nog tal van vragen over de praktische en juridische uitvoerbaarheid opwerpt, blijft de grootste pleitbezorger rondom provisietransparantie opmerkelijk stil. Het Verbond van Verzekeraars heeft drie directieleden en een hele batterij beleidsadviseurs, maar niemand lijkt zijn naam te willen verbinden aan het pleidooi waar minister Hoekstra voor gevallen is.