FRISS: 'Wij strijden voor een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld'

FRISS: 'Wij strijden voor een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld'
Zowel op het gebied van risico-inschatting als van fraudedetectie automatiseert FRISS wereldwijd de processen voor verzekeraars.

Veel processen, met name rondom risico-inschattingen en fraudeonderzoeken bij polisaanvragen, schadebehandeling en compliancy kosten verzekeraars veel tijd. FRISS levert een oplossing waarbij dit soort standaardprocessen worden geautomatiseerd en verzekeraars meer tijd overhouden voor de complexere en meer relevante risico's.

De oplossing die FRISS wereldwijd aan partijen levert, combineert op slimme wijze artificiële intelligentie (AI) met interne data en externe data, waarmee de experts verzekerd zijn van een volledig in het proces geïntegreerde en betrouwbare standaardcheck om op voort te bouwen.

Creëren van synergie

FRISS is 15 jaar geleden opgericht met als voornaamste doel om verzekeringen eerlijker te maken. CEO en medeoprichter Jeroen Morrenhof zegt daarover: “In die tijd was het heel gebruikelijk dat fraudebetalingen werden gecompenseerd in de premie. Christian [van Leeuwen red.] en ik vonden het echter niet terecht dat de overgrote meerderheid eerlijke klanten opdraait voor hen die misbruik maken van het systeem. Dat was voor ons reden om het bedrijf te starten.”

Door de jaren heen is FRISS uitgegroeid tot een nichespeler van formaat met vandaag de dag meer dan 1.000 jaar ervaring die, door de gecombineerde kennis van verzekeringen, IT en fraudeopsporing op internationale schaal, tot grote synergie leidt.

Voor de schadebehandelaars zijn wij dan ook de collega die altijd zin heeft in zijn werk”

Zowel op het gebied van risico-inschatting als van fraudedetectie automatiseert FRISS wereldwijd de processen voor verzekeraars, waardoor die de oplossing, 24/7, voor elke polis aanvraag, verlenging en/of claim kunnen inzetten. Dankzij ruim 200 implementaties in meer dan 40 landen, worden er jaarlijks zo’n 130 miljoen screenings gedaan die meer dan €1 miljard aan fraudebesparingen opleveren.

"Voor schadebehandelaars zijn wij dan ook de collega die altijd zin heeft in zijn werk, geen enkele controle vergeet, alle gegevens overzichtelijk bewaart en steeds beter wordt in wat hij doet."

Hogere klanttevredenheid en meer rendement

Door een eerste schifting te maken voor zaken die geautomatiseerd kunnen worden afgewikkeld, komen alleen die zaken bij de acceptanten en schadebehandelaars die echt aandacht behoeven – afhankelijk van de risicobehoefte van de verzekeraar. Daarmee kan echt aandacht worden besteed aan mensen die het op dat moment goed kunnen gebruiken. Dit zorgt voor een beter serviceniveau en hogere klanttevredenheid.

Morrenhof: "Hoewel er steeds meer fraude wordt ontdekt, bijvoorbeeld door inzet van extra aantal mensen of uren, worden fraudeurs ook steeds vernuftiger en wordt een aanzienlijk deel nog steeds niet door verzekeraars opgepikt. Dit kan worden opgevangen door slimmer, in plaats van harder, te werken. Wij hebben een oplossing die daarbij helpt en direct impact heeft op het rendement. Omdat daarbij alle kennis en ervaring geborgd wordt is de toepassing door het gebruik van AI steeds slimmer en beter."

Jeroen Morrenhof: "Fraudeurs worden steeds vernuftiger en er wordt een aanzienlijk deel nog steeds niet door verzekeraars opgepikt."

FRISS stelt verzekeraars in staat om gezondere portefeuille op te bouwen en te beheren. Hun oplossing slaat de gevonden resultaten automatisch én veilig op, waardoor data en informatie te allen tijde beschikbaar blijft. Gelet op de steeds strenger wordende wet- en regelgeving helpt dit verzekeraars om bijvoorbeeld zaken als witwassen en terrorismefinanciering uit te sluiten.

Met een holistische blik

Vanwege Corona is thuiswerken in korte tijd de norm geworden. Het samen op een afdeling zitten waar je altijd iets opvangt, of het onderling bespreken van trends ontbreekt daardoor nu. Door deze kennis als regels in te bouwen in de oplossing voorkom je dat je iets over het hoofd ziet. FRISS zorgt er voor dat er holistisch gewerkt kan worden. Alle facetten die raken aan risicotolerantie en fraudedetectie worden overzien met een helikopterblik.

"Aanvraagprocessen en afdelingen ontvangen de zelfde direct bruikbare en inzichtelijke resultaten, die in real-time uitlegbaar worden teruggegeven aan medewerkers. In tijden van vergaande digitalisatie zijn wij de partner om zekerheid te bieden en veilig te moderniseren. Laten we samen ook de komende jaren blijven werken aan een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld", besluit Morrenhof.

Friss wil samen blijven werken aan een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld.

Dit artikel is gesponsord door FRISS.