Hans Huizing (RPA): 'Om het vak aantrekkelijker te maken moeten verzekeraars en intermediairs positief communiceren over pensioen'

Er komt veel op de gemiddelde pensioenadviseur af. De implementatie van het nieuwe pensioenstelsel vraagt zeker tijd en energie. Maar of sprake is van een tekort aan adviseurs met alle know how van pensioenen is de vraag. Hans Huizing van het RPA betwijfelt dat in elk geval. Toch moet de sector aan de bak, want om ook in toekomst aan de adviesvraag te kunnen voldoen, is jonge aanwas nodig. Gewoonweg omdat de huidige generatie op een zeker moment met pensioen gaat.